• Ką reikia daryti, kai negaunate darbo užmokesčio sutartu laiku?
 • Kai darbdavys nenori sumokėti.
 • Kai darbdavys negali sumokėti.
 • Darbo užmokestis.

Ką reikia daryti, kai negaunate darbo užmokesčio sutartu laiku?

Gali atsitikti, kad samdomam darbuotojui darbdavys sutartu laiku nesumoka darbo užmokesčio arba atostoginių. Jei atmesim tokias priežastis, kaip nesusipratimai arba techninės išmokėjimo klaidos, lieka priežastis, kad darbdavys nenori arba negali sumokėti.

Tolimesnė tvarka, siekiant atgauti Jums priklausančius išmokėjimus, priklausys nuo to, kodėl darbdavys nemoka.

Kad sužinotumėte, kodėl negaunate darbo užmokesčio, Jūs turite kreiptis į darbdavį. Nepriklausomai nuo to, kokį atsakymą gausite, yra svarbu, kad per ilgai nedelstumėte prieš imdamiesi tolimesnių veiksmų. Delsdamas Jūs rizikuojate prarasti teises, kurias Jums garantuoja valstybinis Garantinis fondas.

Jeigu nemokėjimo priežastis pasirodytų esanti kita, nei jūs anksčiau manėte, Jūs turėsite tiesiog pasirinkti kitą kelią.

Jūs galite plačiau paskaityti apie darbo užmokesčio ir atostoginių mokėjimą Darbo kodekso § 14-15 (lovdata.no)

Jūs galite plačiau paskaityti apie atostoginių mokėjimą Atostogų įstatymo § 11 (3) (lovdata.no)

 

Kai darbdavys nenori sumokėti

Nusiųskite darbdaviui registruotą laišką, kuriame išdėsti Jūsų reikalavimai, ir paprašykite atsiskaityti per trumpą laiką, pavyzdžiui vieną savaitę. Parašykite, kad, jam neatsiskaičius per nurodytą terminą, Jūs imsitės kitų teisėtų priemonių.

Jei darbdavys nesumokės iki Jūsų paskirto termino pabaigos arba Jūs negausite iš jo jokio atsakymo, galite kreiptis į Administracinių ginčų komisiją toje savivaldybėje, kurioje yra Jūsų darbovietė. Ši institucija padės jums parašyti skundą ir po to bus paskirta tarybos posėdžio data. Tuomet reikalas išsprendžiamas susitariant tarpusavyje ar priimant nutartį, arba perduodamas tolimesniam nuosprendžiui teismų sistemoje.

Jei byla bus perduota teismui, Jums reikėtų kreiptis dėl juridinės pagalbos, siekiant išsiaiškinti, ar yra pakankama priežastis iškelti bylą teisme.

Jei bylos nagrinėjimo metu Administracinių ginčų komisijoje bus sudaryta taikos sutartis arba komisija priims nutartį, bet darbdavys vis tiek nemokės, Jums reikės bylą perduoti namsrett (atskira teisminė institucija) priverstiniam darbo užmokesčio išreikalavimui.

Kai darbdavys negali sumokėti

Jei darbdavys nemoka darbo užmokesčio todėl, kad negali sumokėti, jo įmonei gali būti paskelbtas bankrotas. Kai darbdaviui bus iškelta bankroto byla, Jūs dėl darbo užmokesčio išmokėjimo galėsite kreiptis į valstybinį Garantinį fondą, kuris yra administruojamas NAV (Darbo ir socialinės rūpybos tarnybos).

Tiek reikalavimams dėl nesumokėto darbo užmokesčio, tiek reikalavimams dėl nesumokėtų atostoginių pateikti yra nustatyti tam tikri terminai. Jei Jūs pasyviai lauksite kol kas nors kitas iškels Jūsų darbdaviui bankroto bylą, rizikuojate, kad Jūsų reikalavimai pasens, ir Jums nebepriklausys išmokėjimai iš Garantinio fondo. Todėl esate priverstas pasirūpinti, kad būtų iškelta bankroto byla. Išlaidos, susijusios su bankroto bylos iškėlimu, pavyzdžiui žyminiai mokesčiai, advokato honoraras ir panašiai, bus apmokėtos Garantinio fondo.

Paprasčiausiai ir greičiausiai bankroto byla būtų iškelta tuomet, jei Jūs ir darbdavys kartu kreiptumėtės į teismą, ir jei darbdavys paskelbtų, kad jis yra nemokus. Jei darbdavys nesutiks kartu su Jumis kreiptis į teismą, tuomet Jūs, norėdami iškelti jam bankroto bylą, turėsite elgtis taip:

Kai negaunate darbo užmokesčio: Reikalavimas

Jei Jums sutartu laiku nebuvo sumokėta alga, Jūs turite kaip įmanoma greičiau nusiųsti darbdaviui registruotą laišką (reikalavimą). Šiame laiške turi būti išdėstyta, ko Jūs reikalaujate, kokią sumą darbdavys yra Jums skolingas ir už kokį išdirbtą laiką. Duokite darbdaviui vieną savaitę sumokėti Jums skolingą sumą.

Kai darbdavys nesumoka po jam nusiųsto reikalavimo: Perspėjimas apie ketinimą iškelti bankroto bylą

Praėjus keturioms savaitėms po to, kai nusiuntėte registruotą laišką su reikalavimu, Jūs turite parašyti paraginimą (perspėjimą apie ketinimą iškelti bankroto bylą). Šį dokumentą darbdaviui turi paskelbti oficialus pareigūnas, žr. žemiau.

Perspėjimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą turinys:

 •  Nurodykite anksčiau siųstą reikalavimą, Taip pat galite pakartotinai įrašyti sumą, kurią Jums yra skolingas darbdavys, už ką ir per keik laiko tokia suma susikaupė.
 • Duokite darbdaviui skolai sumokėti dviejų savaičių terminą, skaičiuojant nuo paskelbimo datos.
 • Parašykit, kad „jei suma nebus sumokėta iki termino pabaigos, bus iškelta bankroto byla“.
 • Taip pat Jūs turite nurodyti, kad „paprastai, kai įmonė yra nemoki, jai yra iškeliama bankroto byla ir, vadovaujantis bankroto įstatymo 63 str., bankroto bylą galima iškelti tuomet, kai yra nesumokama po perspėjimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą paskelbimo“.

Kad Jūs vėliau galėtumėte iškelti bankroto bylą, yra svarbu, jog šie paminėti punktai būtų įtraukti į perspėjimą apie ketinimą iškelti bankroto bylą.

Paskelbimas

Du perspėjimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą  egzempliorius turite nusiusti už tai atsakingam pareigūnui (hovedstevnevitnet) toje savivaldybėje, kur yra registruota darbdavio įmonė. (Miestuose tokie pareigūnai paprastai turi atskirą biurą, o rajonuose tokias užduotis paprastai atlieka policija. Apie tai Jūs gausite smulkesnius paaiškinimus savivaldybės administracijoje.)

Pareigūnas/policininkas paskelbia darbdaviui perspėjimą apie ketinimą iškelti bankroto bylą. Toks paskelbimas 2009 m. sausio 1 d.  kainavo 430 kronų. Kai tai bus atlikta, Jums apie tai bus pranešta.

Jei darbdavys vis dar nesumoka: Bankroto bylos iškėlimas

Kai praeina perspėjime apie ketinimą iškelti bankroto bylą nurodytas dviejų savaičių terminas, Jūs turite teismui siųsti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Turi būti siunčiami penki pareiškimo egzemplioriai, ir jie turi pasiekti teismą per dvi savaites pasibaigus pranešime nurodytam terminui. Jei Jūs lauksite ilgiau, pranešimas apie ketinimą iškelti bankroto bylą turės būti paskelbtas iš naujo.

Yra svarbu, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo būtų formaliai teisingai atliktas.  Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti pateiktas raštu, svarbiausi dalykai, kurie turi būti jame nurodyti, yra šie:

 • ieškovo (Jūsų paties) ir atsakovo (darbdavio) vardai, pavardės ir adresai;
 • darbdavio įmonės kodas (yra nurodytas įmonės pažymėjime, žr. žemiau);
 • pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrindas, tai yra ta suma, kurią Jums yra skolingas darbdavys, laikas, už kurį Jums nebuvo sumokėta ir kas nebuvo sumokėta (alga, atostoginiai arba panašiai);
 • kad Jūs prašote iškelti atsakovui bankroto bylą;
 • dokumentai, patvirtinantys, kad Jūs esate įdarbintas/turite darbinius santykius su atsakovu. Pridėkite įmonės pažymėjimo, reikalavimo laiško ir pranešimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą kopijas;
 • parašas.

Penki tokie egzemplioriai turi būti nusiųsti pirmos instancijos teismui (tingrett) toje savivaldybėje, kurioje yra darbdavio įmonė.

Jei darbdavys yra fizinis asmuo arba turi savo asmeninę įmonę, turite nusiųsti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui toje savivaldybėje, kur darbdavys gyvena. Kokia tai  savivaldybė, Jūs galite sužinoti Registrų centre (Brønnøysundregistrene). Paprašykite, kad Jums atsiųstų ir įmonės pažymėjimą, kurį Jūs pridėsite prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo. Toks pažymėjimas 2009 m. sausio 1 d. kainavo 150 kronų.

Čia galite plačiau paskaityti apie Registrų centrą (Brønnøysundregistrene) (brreg.no)

Tuo pat metu, kai siunčiate pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, turite paprašyti teismo padaryti Jums išimtį ir nereikalauti pateikti garantijos dėl bankroto kėlimo išlaidų padengimo. Jūs galite pridėti prie prašymo Garantinio fondo anketą A, kuri, jei yra teisingai užpildyta, suteiks teismui daug naudingos informacijos, reikalingos priimant sprendimą ar atleisti Jus nuo šios garantijos, ar ne. Kai teismas nagrinės Jūsų pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, Jūs turėsite atvykti į teismo posėdį ir duoti parodymus.

Po to, kai bankroto procedūra bus pradėta, Jūs galite prašyti padengti Jums nesumokėtas sumas, pateikdami reikalavimą apie tai bankroto administratoriui.

Net jei Jūsų reikalavimai yra pasenę ir pagal Garantinio fondo pagrindinę taisyklę Jums fondas neprivalo sumokėti negautų iš darbdavios sumų, jos vis tiek gali būti sumokėtos, jei Jūs pradėjote procesą ir viską atlikote vienu iš aukščiau nurodytų būdų.

Yra svarbu, kad veiktumėte greitai, nes tai padės užtikrinti Jūsų teises dėl darbo užmokesčio garantijos. Kadangi išreikalavimo procesas gali būti komplikuotas ir yra keliami griežti reikalavimai tam, kaip Jūs turite elgtis iškeldamas bankroto bylą, gali būti naudinga pavesti visą šį darbą advokatui. Jūsų išlaidas advokatui tokiu atveju padengs Garantinis fondas.

Darbo užmokestis (Atlyginimas)

Paprastai darbo užmokestis Norvegijoje nėra reguliuojamas įstatymu. Todėl nėra jokio įstatyme numatyto minimalaus darbo užmokesčio. Yra labai svarbu, kad darbo užmokesčio klausimas būtų aptariamas atskiro darbuotojo darbo sutartyje.

Statybos, laivų statybos ir remonto darbai, valymo darbai, žemės ūkio ir sodininkystės darbai yra išimtis iš šios pagrindinės taisyklės. Šiose šakose yra pasirašytos visiems žinomos kolektyvinės darbo sutartys, kuriose, šalia kitų dalykų, yra reguliuojamas darbuotojų darbo užmokestis, nustatant minimalius darbo užmokesčio įkainius.

Daugelis verslo šakų nėra pasirašę jokių kolektyvinių darbo sutarčių. Kolektyvinės darbo sutartys yra sutartys apie darbo užmokestį ir kitas teises tarp darbuotojų ir darbdavių organizacijų. Jei Jūs dirbate verslo šakoje, kuri yra pasirašiusi kolektyvinę darbo sutartį, Jūs, kaip darbuotojas, taip pat privalote laikytis tos sutarties.

Norėdami sužinoti daugiau apie kolektyvines darbo sutartis, kurios reguliuoja darbinius santykius Jūsų darbo vietoje, kreipkitės į darbdavį arba darbuotojų atstovą (patikėtinį).

Darbo inspekcijos vaidmuo

Darbo inspekcija gali patarti, kaip elgtis negaunant darbo užmokesčio arba atostoginių, suteikti informaciją apie darbo užmokesčio išmokėjimo, viršvalandžių apmokėjimo ir atostoginių apskaičiavimo taisykles.