Darbo sutartis

Visi darbuotojai turi pasirašyti darbo sutartį. Tai yra taikoma tiek nuolatiniams, tiek laikiniems darbuotojams. Be išimčių.

Darbo sutarties turinys

Darbo sutartyje turi būti nurodyta svarbi darbuotojo samdymo informacija ir įtraukti šie punktai:

 • Darbuotojo vardas, pavardė ir darbdavio (įmonės) pavadinimas (šalių tapatybė).
 • Darbuotojo darbo vieta. Jei nėra nustatyta nuolatinė arba pagrindinė darbo vieta, sutartyje turi būti nurodoma, jog darbuotojas dirba skirtingose vietose bei įrašytas įmonės adresas arba darbdavio namų adresas.
 • Darbo aprašymas arba darbuotojo pareigos, darbo kategorija.
 • Darbo pradžios data.
 • Jeigu įdarbinimas yra laikinas turi būti įrašyta jo numatoma trukmė ir laikino įdarbinimo pagrindas.
 • Su banduomuoju laikotarpiu susijusios sąlygos.
 • Atostogos bei atostoginių išmoka, taip pat atostogų dienų nustatymo taisyklės.
 • Darbuotojo bei darbdavio įspėjimo sąlygos.
 • Darbo užmokesčio taikomas tarifas arba sutartas įdarbinimo pradžioje darbo užmokestis, priedai bei kiti atlyginimai, kurie nėra algos dalis, pvz., pensijų fondo įmokos, išmokos už maitinimą bei apgyvendinimą. Mokėjimo būdas bei darbo užmokesčio mokėjimo intervalai.
 • Suderintos darbo dienos bei savaitės darbo valandos.
 • Pertraukų trukmė.
 • Susitarimas dėl specialių darbo valandų išdėstymo liečiant sutrumpintas darbo valandas, lankstaus darbo laiko ir kt.
 • Informacija liečianti kolektyvinius susitarimus, reglamentuojančius įdarbinimą. Jei susitarimą sudaro šalys, esančios už įmonės ribų, darbo sutartyje turi būti nurodyta kolektyvio susitarimo šalių tapatybė.

PRISIMINKITE!

 • Galite išvengti daugumos konfliktų, jeigu yra sudaroma aiški darbo sutartis kuo anskčiau.
 • Darbdavys yra atsakingas už darbo sutarties sudarymą.

Papildoma informacija

Norvegijos Darbo inspekcija turi parengusi standartinę darbo sutartį, kuri aprėpia dauguma įstatymų bei reikalavimų. Ši sutartis yra pasiekiama keliomis kalbomis.

Standartinę darbo sutartį norvegų – lietuvių kalbomis kalbomis galite parsisiųsti čia:

(Darbo sutartis .pdf)