Pasitikrinkite:


Užpildykite mokesčių deklaravimo anketą ir sužinokite, kokią sumą galite susigrąžinti ir kokius dokumentus reikia pateikti. Mes nemokamai paskaičiuosime, kiek mokesčių galite susigrąžinti papildomai. Atsakymą pateiksime per kelias dienas. Spauskite čia


Pakeitimai, kurie gali turėti įtakos jūsų mokesčiams:

Sumokėjote mažiau palūkanų nei apskaičiuota

Vienas svarbus atskaitymas yra palūkanos už paskolas, kurias mokate per metus, pavyzdžiui, už nekilnojamojo turto paskolą. Palūkanos už paskolas yra atskaitomos iš mokesčių. Norvegijos mokesčių administracija gauna informaciją apie mokesčių deklaracijos palūkanų sumą. Jei palūkanų norma smarkiai sumažėja, jūs mokėsite mažiau palūkanų nei tikėjotės metų pradžioje, mokėsite mažesnius mokesčius, nei buvo nurodyta iš pradžių mokesčių atskaitymo kortelėje (Skattekort). Dėl to turėsite neapmokėtą mokesčių. Tas pats galioja ir tuo atveju, jei per tą patį laikotarpį jūs sumokėjote paskolos dalį ir, atitinkamai, turėsite mokėti mažiau palūkanų.

• Patikrinkite palūkanų normą ir skolos sumą, kurią apskaičiuoja Norvegijos mokesčių administracija. Jei šios sumos atrodo neteisingos, pakeiskite mokesčių kortelę.

• Galite gauti grąžinimo grafiką, rodantį tiek jūsų banko palūkanas, tiek įmokas.

Neteisingas nekilnojamojo turto įkeitimo paskirstymas

Ar jūs kartu gyvenate ir (arba) esate susituokę, turėdami bendrą paskolą, dėl kurios nusprendėte paskirstyti palūkanas? Kai Norvegijos mokesčių administracija gauna informaciją iš banko, gali būti, kad paskola priskiriama yra tik vienam iš jūsų, net jei jūs ją turite bendrai. Tai reiškia, kad nuskaitymai už paskolą nebus iš anksto pridėti, neatsižvelgiant į tai, kuriam iš jūsų paskola yra priskirta Vienas iš jūsų galų gale liks nesumokėjęs visų mokesčių, o kitas sumokės per daug mokesčių.

• Lėšas galima išskaidyti, pakeičiant kitų metų mokesčių deklaracijas. Taip pat galite patikrinti skolos informaciją mokesčių pranešime, kuris pateikiamas gruodžio mėnesį. Tai galite pakeisti per metus mokesčių kortelėje.

• Kai pakeisite mokesčių kortelę, jūsų darbdaviui bus automatiškai išsiųsta nauja mokesčių kortelė.

Jūsų gyvenimo situacija pasikeitė. Jūsų vaikas nebelanko iš darželio ar popamokinės priežiūros įstaigos. Nebeesate vienintelis išlaikytojas. Jūs tapote pensininku ir kt.

Jei per metus jūsų gyvenimo situacija pasikeičia ir tai gali turėti įtakos jūsų teisei į atskaitymus, jei apie tai nepranešėte, galite būti nesumokėję pakankamai mokesčių. Pvz., galite pradėti metus kaip vienintelis išlaikytojas, bet metų pabaigoje nebebūsite vienas.

Tokia situacija pat gali būti ir tada, kad jūsų vaikas nustojo lankyti darželį ar popamokinį dienos priežiūros centrą ir jūs jau neturite didesnių išlaidų.

Jums taip pat gali tekti keliauti į darbą ne taip ilgai, kaip praėjusius metus, todėl mokestinių metų pradžia yra pagrįsta netikslia kelionės informacija.

Pavyzdžiui, jei išmokų iš NAV pagrindas pasikeičia, taip pat turite pranešti apie NAV.

Visa tai gali reikšti, kad sumažėja jūsų teisė į atskaitymus, taigi ir nesumokėti mokesčiai per metus.

• Kai tik atsiranda pokyčiai jūsų gyvenimo situacijoje, turite pakeisti savo mokesčių kortelę.

Jei turite keletą darbdavių ir daugiau nei vienas naudojo lentele grįstus atskaitymus 

Paprasčiausias mokesčių atskaitymas yra pagal lentelę. Tokiu būdu atskaitant mokesčius, įtraukiamos ir pajamos, ir atskaitymai. Bet jei turite kelis darbdavius, tik pagrindinis darbdavys (tas, kuris moka daugiausiai darbo užmokesčio) gali naudoti atskaitymus iš lentelės. Kiti darbdaviai turi naudoti procentinius atskaitymus. Jei daugiau nei vienas darbdavys naudoja atskaitymus pagal lentelę, jums bus atskaičiuota per mažai mokesčių.

Tai reiškia, kad per metus nesumokėsite pakankamai mokesčių ir turėsite sumokėti šiuos mokesčius vėliau. Tai taip pat taikoma, jei esate vyresnio amžiaus pensininkas.

Jei NAV moka jūsų pagrindinę pensiją, tačiau gaunate papildomų pensijų iš ankstesnių darbdavių, atskaitymai pagal lentelę gali būti naudojami tik išmokoms iš NAV. Papildomos pensijos turi būti mokamos naudojant procentinius atskaitymus.

• Įsitikinkite, kad jūsų darbdaviai, taip pat ir NAV, naudoja teisingą mokesčių atskaitymo kortelės dalį. Jūsų pagrindinis darbdavys gali naudoti atskaitymus pagal lentelę, o kiti darbdaviai turi naudoti procentinius atskaitymus.

Jei išėjote į pensiją

Kai iš darbuotojo tampate pensininku, turite įsitikinti, kad išlaidos, kurias turėjote dirbdami ir kurių nebelieka, kai išeinate į pensiją, nėra įtrauktos į jūsų mokesčių deklaraciją. Tai gali būti, pavyzdžiui, jūsų darbdavio profesinių sąjungų ir pensijų įmokos. Jos yra atskaitomos, tačiau jei po išėjimo iš darbo tokios išlaidos nebuvo patirtos, tai nėra atskaitymai, kurie gali būti įtraukti.

Jei Norvegijos mokesčių administracija jūsų mokesčių atskaitymo kortelę pagrįstų atskaitymais, kurių jūs neturite teisės gauti, tai gali reikti, kad sumokėsite nepakankamai mokesčių.

• Galite pakeisti informaciją apie šias atskaitomas dalis, pakeisdami mokesčių kortelę.

Jei jūsų pajamos yra didesnės už nurodytas mokestines palūkanų normas kortelėje

Tai galioja tik tuo atveju, jei atskaitomi procentai. Dauguma darbuotojų turi atskaitymus iš lentelės, o tai reiškia, kad pajamų pokyčiai iš esmės nesusiję su mokėtinais mokesčiais ar permokėtais mokesčiais.

• Tokiu atveju, turite stebėti pajamų ir atskaitymų pasikeitimus ir pranešti apie juos pakeičiant mokesčių kortelę.

Duomenys mokesčių deklaracijoje nesutampa

Jei jūsų bankas neteisingai pranešė apie jūsų turtą ir įsipareigojimus Norvegijos mokesčių administracijai, jūsų darbdavys neteisingai pranešė apie jūsų pajamas, darželis pamiršo pateikti duomenis apie jūsų išlaidas ir pan., mokesčių atskaitymo pagrindas bus neteisingas. Tokiu atveju galite būti neteisingai apmokestinti ir nesumokėję pakankami mokesčių. Šią informaciją turite patikrinti, kai gausite mokesčių deklaraciją, o pakeitimai turi būti pateikti iki balandžio 30 d.

• Peržiūrėkite mokesčių deklaracijos visus punktus ir patikrinkite išsamią informaciją apie metines jūsų darbdavio, banko, NAV ir kt. pateiktas ataskaitas. Jei gausite ištaisytą pranešimą iš vienos iš įstaigų, kurios jūsų duomenis pateikia Norvegijos mokesčių administracijai prieš pateikiant mokesčių deklaraciją, svarbu, kad įvestumėte šias pataisas. Jei turite nepakankamai sumokėtų mokesčių, turėtumėte palyginti mokesčių atskaitymo kortelės duomenis su metine mokesčių deklaracija. Patikrinkite, ar duomenys sutampa.


Užpildykite mokesčių deklaravimo anketą ir sužinokite, kokią sumą galite susigrąžinti ir kokius dokumentus reikia pateikti. Mes nemokamai paskaičiuosime, kiek mokesčių galite susigrąžinti papildomai. Atsakymą pateiksime per kelias dienas. Spauskite čia