Norėdami gauti reabilitacijos išmokas, turite pateikti užimtumo statuso formą kas 14 dienų.

Užimtumo statuso formoje turite nurodyti kiek dirbote ir kitą veiklą per pastarąsias 14 dienų ir patvirtinti, kad būsite užsiregistravęs NAV ir kito formos pateikimo metu. Ši informacija naudojama norint apskaičiuoti bedarbio arba užimtumo schemos išmokas.

Svarbu tinkamai ir laiku užpildyti darbo/užimtumo statuso formą. Jei pateikiate savo užimtumo statuso kortelę per vėlai, atskaitymas gali būti atliktas apskaičiuojant kitą darbo užmokesčio formą.

Susiraskite daugiau informacijos apie savo darbo statuso formos pateikimą internete ir popierinę užimtumo statuso formą paštu.

Kaip užpildyti darbo/užimtumo statuso formą

Čia rasite informaciją apie įvairius užimtumo statuso formos klausimus.

 

1 klausimas – darbas

Jei dirbote tuo laikotarpiu, kurio metu pildėte užimtumo statuso formą, turite nurodyti visas valandas, kurias dirbote kiekvieną dieną. Tai taikoma kiekvienai savaitės dienai, įskaitant šeštadienį ir sekmadienį, nepriklausomai nuo laiko, kuriuo paros metu dirbote.

Viena darbo valanda turi būti užregistruota kaip viena valanda užimtumo statuso formoje.

Paprastai jūs visuomet turite nurodyti, kiek valandų jūs faktiškai dirbote. Apmokamas darbas turi būti užregistruotas kaip faktiškai atliktas atliktas, net jei užmokestį už tai gausite tik vėliau.

Sakydami „darbas“ turime omenyje veiklą, už kurią galite gauti pajamų, pavyzdžiui:

 • Įprastas įdarbinimas (kaip darbo užmokesčio gavėjas);
 • Darbas savo įmonėje (nesvarbu, ar turite registruotą įmonę, tokią kaip ENK, ANS, AS, NUF ir t. t.);
 • Neapmokamas darbas (kitiems), kai paprastai už tokį darbą apmokama;
 • Valandos, už kurias gavote užmokestį, net ir tada, kai neišdirbote visų valandų (pvz., atlikote tik dalį darbo)
 • Pardavimai už komisinį mokestį, telemarketingas. ir t.t.;
 • Laisvai samdomo darbuoto darbas;
 • Pajamos iš hobio ir t. t.;
 • Grynųjų pinigų išmokos už priežiūrą (Omsorgsstønad) ir įvaikinto vaiko priežiūros išmokos (Fosterhjemsgodtgjørelse).

Skambinkite NAV tel,: +47 55 55 33 33 jei turite klausimų, kaip įvesti darbo valandų skaičių savo užimtumo/darbo statuso formoje, jei dirbate pamainomis arba jūsų darbo laikas labai skiriasi, pvz., esate ūkininkas ar taksi vairuotojas.

Jei dirbate ne visą darbo dieną, turite susisiekite su NAV dėl to, kaip teisingai užpildyti darbo valandas savo užimtumo/darbo statuso formoje.

Jei jums buvo suteiktos reabilitacijos išmokos, steigiant savo verslą, negalima įrašyti valandų, kurias praleidote kuriant įmonę, darbo/užimtumo statuso formoje.

Darbo/užimtumo statuso formoje neturite įtraukti pajamų gaunamų iš turto – tai taip pat taikoma ir tam tikroms neapmokestinamoms pajamoms. Pavyzdžiui:

 • Nekilnojamojo turto naudojimas ne dėl verslo;
 • Palūkanos, dividendai ir kita pinigų ir vertybinių popierių grąža ne iš verslo;
 • Mokesčių neapmokestinama nuosavų namų / poilsio namų renovacija.

Užimtumo/darbo statuso formoje negalima įrašyti tam tikrų neapmokamų darbų. Pavyzdžiui:

 • Neapmokamo darbo, socialinių paslaugų vyresnio amžiaus neįgaliesiems ir pagyvenusiems žmonėms, jų lankymo;
 • Darbo humanitarinėse organizacijose, religinėse organizacijose, sporto klubuose ir pan. – darbo, kurį paprastai atlieka nariai ir savanoriai be atlyginimo

Neapmokamas darbas turi būti suderintas su jums paskirtu darbuotoju ir turi būti jūsų veiklos plano dalis.

Jei gaunate ligos išmokas kaip priedą prie reabilitacijos išmokų, šias valandas turite užregistruoti darbo/užimtumo statuso formoje (žr. 3 klausimą dėl ligos nebuvimo).

 

2 klausimas – veiklos/kursai/mokymasis

Jei su NAV susitarėte dalyvauti užimtumo sistemoje, kursuose, švietimo ar kitoje veikloje, turite nurodyti dienas, per kurias vykdėte sutartą veiklą. Susitarta veikla turi būti nurodyta veiklos plane, kurį parengėte kartu su NAV.

Jei prisijungsite prie kitokios veiklos, nei buvo sutarta su NAV, apie tai turėtumėte pranešti savo NAV konsultantui. Tas pats pasakytina ir apie pokyčius veikloje dėl kurios buvo susitarta su NAV. Taip yra todėl, kad jūsų teisė į reabilitacijos išmokas yra susieta su NAV, patvirtinusia veiklą, kurioje dalyvaujate.

Jei nesiėmėte veiklos, dėl kurios susitarėte su NAV ir nevykdėte kitos veiklos, atsakykite „ne“ prie šio klausimo. Jūsų atsakymas į šį klausimą neturės įtakos jūsų išmokoms, nes norima sužinoti, ar jums reikia keisti savo veiklos planą.

Jei baigėte kursus / mokymus, dėl kurių nesitarėte su NAV, turite atsakyti „taip“ į klausimą ir nurodyti, kokiomis dienomis tai atlikote.

 

3 klausimas – nedalyvavimas dėl ligos

Jei su NAV susitarėte dalyvauti užimtumo sistemoje, kursuose, švietimo ar kitoje veikloje, turite nurodyti dienas, per kurias sirgote ir negalėjote atlikti sutartos veiklos.

Jei turite nedarbingumą dirbdamas pusę darbo dienos kaip priedą prie reabilitacijos išmokų ir gaunate nedarbingumo užmokestį iš savo darbdavio arba NAV, turite nurodyti valandas, už kurias gaunate nedarbingumo išmokas – 1 nedarbingumo valandą užpildyti kaip darbo valandą 1-ame klausime.

Jei neturite teisės į ligos išmokas, turite nurodyti dienas, kai pernelyg sergat, kad dirbtumėte pagal 3 klausimą dėl nebuvimo dėl ligos. Todėl neturėsite pranešti apie ligos valandas nedarbingumo formoje, kurias sirgote.

Jūsų atsakymas į šį klausimą neturės įtakos jūsų išmokoms, nes norima sužinoti, ar jums reikia keisti savo veiklos planą, nes susirgote arba jūsų liga paūmėjo.

 

4 klausimas – atostogos ir t. t.

Jei su NAV susitarėte dalyvauti užimtumo sistemoje, kursuose, švietimo ar kitoje veikloje, turite nurodyti dienas, per kurias ne dėl ligos, bet dėl kitų priežasčių negalėjote dalyvauti susitartoje veikloje. Pavyzdžiui, tai gali būti tada, kai atostogavote tuo laikotarpiu, kai dalyvavote darbo/užimtumo programoje arba gavote gydymą.

Jei galite atostogauti taip, kad susitarta veikla nebūtų paveikta, turite susisiekti su NAV, kad išsiaiškintumėte, kaip turėtumėte užpildyti savo darbo/užimtumo statuso formą.

Jei norite užsitikrinti reabilitacijos išmokų gavimą kelionės metu užsienyje, turite iš anksto kreiptis į NAV. Sužinokite daugiau apie reabilitacijos išmokas ir apsilankymą užsienyje / atostogas (norvegų kalba).

Turite užsiregistruoti atostogas savo darbo/užimtumo statuso formoje tik tada, kai atostogos neleidžia jums vykdyti sutartos su NAV veiklos. Tai taikoma ir tuo atveju, kai dirbate mažiau valandų dėl ligos ar dėl to, kad darbas yra puse etatu.

Sutartos veiklos nevykdymas paprastai reiškia, kad jūsų išmokos bus sumažintos. Jei turite pagrįstų priežasčių dėl kurių negalite vykdyti susitartos veiklos, NAV gali nuspręsti, ar jūs vis dar galite gauti išmokas. Pavyzdžiui:

 • Liga artimoje aplinkoje (įskaitant savų vaikų ar vaiko auklės ligą);
 • Apsilankymas pas gydytoją ar stomatologą;
 • Darbo pokalbiai;
 • Suderinti susitikimai su valstybinės paramos tarnybomis.

Jei manote, kad turite teisę gauti reabilitacijos išmokas, turite susisiekti su NAV pirmąją savo negalėjimo dalyvauti veikloje dieną, kad galėtume patvirtinti jūsų nedalyvavimą prieš apmokėjimą.

 

5 klausimas – registracija NAV

Norint gauti reabilitacijos išmokas ar papildomas išmokas, turite būti įregistruotas NAV. Jei vis dar norite gauti darbą ar pagalbą iš NAV ieškant darbo, turite atsakyti „taip“ į klausimą dėl registracijos NAV.

Jei atsakysite „ne“, NAV susisieks su jumis, prieš išmokų sustabdymą.

Išimtis taikoma žmonėms, kurie, ieškodami darbo, gauna reabilitacijos išmokas 3 mėnesius. Jei per tokį laikotarpį pažymėsite „ne“, nebebūsite įregistruotas kaip darbo ieškantis asmuo NAV. Negausite daugiau užimtumo/darbo statuso formų, darbo pasiūlymų, nebegalėsite dalyvauti darbo programose ar gauti kitokios NAV pagalbos, neteksite teisės į reabilitacijos išmokas.

Jei norėtumėte dar kartą užsiregistruoti kaip darbo ieškotojas, turite dar kartą užsiregistruoti nav.no svetainėje arba susisiekti su NAV. Jei jūsų išmokos buvo sustabdytos, turite pateikti prašymą, kad jos būtų atnaujintos.

 

Atleidimas nuo pareigos pateikti darbo/užimtumo statuso formą

Galite paprašyti NAV atleisti nuo darbo/užimtumo statuso formos pateikimo. NAV tai svarsto atskirai ir mes galime atleisti nuo formos pateikimo tik tuomet, jei jums labai sunku užpildyti ir / arba pateikti savo darbo/užimtumo statuso formą.

Jei esate atleistas nuo užimtumo/darbo statuso formos pateikimo, vis tiek turite pareigą pranešti NAV apie pokyčius, kurie gali būti reikšmingi jūsų išmokoms ir veiklos planui.

 

Susisiekite su NAV

Jei turite klausimų apie darbo/užimtumo statuso formą, skambinkite tel.: +47 55 55 33 33.

Galite paprašyti raštiško atsakymo į savo klausimus, kad vėliau nebūtų abejonių dėl atsakymų, gautų iš NAV.