Jei esate vienintelis globėjas vienam ar daugiau vaikų, jūs automatiškai gaunate teisę į dvigubą priežiūros išmokų dienų skaičių.

Kai susilaukiate vaiko su nauju sutuoktiniu ar drauge gyvenančiu partneriu – jūs nebelaikomas vieninteliu globėju.

Galite kreiptis, kad būtumėte laikomas vieninteliu globėju, jei gyvenate kartu su kitu tėvu, tačiau tik jūs galite rūpintis vaiku/vaikais.

Tuomet turite pateikti dokumentus, kad kitas tėvas negali 6 mėnesius ar ilgiau rūpintis vaiku ar vaikais dėl negalios, dėl buvimo sveikatos priežiūros įstaigoje, jei yra įkalintas, atlieka privalomąją karo tarnybą ar dėl kitų panašių aplinkybių. Jei priežastis yra kito tėvo liga ar negalia, turite pridėti medicininį pažymėjimą (iš gydytojo) ir jūs ar gydytojas turi apibūdinti, kokiu būdu ir kaip ilgai tai turės įtakos sugebėjimui rūpintis vaiku ar vaikais.

Nesate laikomas vieninteliu globėju, jei kitas tėvas ilgą laiką negyvena namuose kartu dėl darbo, mokyklos ar studijų.

Pateikdami paraišką, naudokite formą NAV 09-06.05.