Norėdami gauti išmokas, turite pateikti užimtumo statuso formą kas 14 dienų.

Naudokite šią formą, norėdami pažymėti per tą laikotarpį atliktą bet kokį darbą ar programas, kuriose tuo metu dalyvavote,taip pat bet kokį nebuvimą darbe, programoje ar veikloje per šias 14 dienų, ir patvirtinti, kad vis dar esate užsiregistravęs NAV kaip ieškantis darbo asmuo ir būsimam laikotarpiui. Išmokos apskaičiuojamos pagal informaciją, kurią pateikiate šioje formoje.

Svarbu tinkamai užpildyti užimtumo statuso formą ir pateikti ją tinkamu mėnesio laiku. Jūsų išmokos nebus mokamos tol, kol NAV negaus jūsų užimtumo statuso formos.

Kaip užpildyti darbo/užimtumo statuso formą?

Daugiau informacijos apie užimtumo statuso formą rasite čia.

1 klausimas – darbas

Jei dirbote bet kuriuo užpildytos užimtumo statuso formos laikotarpiu, turite nurodyti visas darbo valandas kiekvienai darbo dienai. Galite dirbti tiek valandų, kiek norite, tuo pačiu gaunant šias išmokas be atskaitymo iš išmokų.

Jei nedalyvaujate kažkuriomis užimtumo programos dienomis, nes dirbote, jūsų išmokos bus išskaičiuotos už tų dienų sumą. Be to, kad perbrauktumėte langelį, kuriame jūs pranešate NAV apie bet kokį darbą, taip pat turite išbraukti 4 klausime esantį “annet fravær” (kitas nebuvimas) visomis darbo valandomis,kuriomis negalėjote dalyvauti savo užimtumo programoje. Prašome perskaityti toliau pateiktą informaciją apie 4 klausimą.

2 klausimas – veiklos/kursai/mokymasis

Jei sutinkate su NAV dalyvauti programoje, seminare, mokyme ar kitoje organizuotoje veikloje, turite atsakyti „Taip“ ir išbraukti dienas, per kurias dalyvavote veikloje.

Jūs nurodysite dienas, kada lankėtės ar turėjote dalyvauti veikloje / programoje. Tai reiškia, kad kiekvieną dieną, kai dalyvausite programoje, turėsite išbraukti dienas taip patvirtindami, jog dalyvavote visą savaitę (nuo pirmadienio iki penktadienio), įskaitant dienas, kai nedalyvavote programoje, nes užsiėmėte kita susitarta veikla. Jei nenumatytas dalyvavimas programoje valstybinės šventės ar atostogų metu, vis tiek turėsite pažymėti šį langelį, kad patvirtintumėte, jog dalyvavote programoje tomis dienomis.

3 klausimas – nedalyvavimas dėl ligos

Jei dėl ligos nedalyvavote programoje, atsakykite „Taip“ ties dienomis, kai jūsų nebuvo. Taip pat turite pranešti asmeniui, atsakingam už programą, kurioje dalyvaujate, apie pirmą dieną, kurios metu nevykdysite susitartos veiklos.

Jūs turite teisę į visas išmokas pirmosiomis 3 ligos dienomis. Jei jūsų liga trunka ilgiau kaip 3 dienas, jums bus mokama 75 procentų išmokų likusiam darbdavių finansuojamam ligos laikotarpiui. Darbdavių finansuojamas nedarbingumo atostogas sudaro 16 darbo dienų. Nuo 4 dienos turite pateikti ligos ataskaitą iš gydytojo, kad gautumėte daugiau kaip 3 dienų programos išmokas.

Jei nedalyvavote ne dėl ligos , prašome atsakyti į „Ne“ prie šio klausimo.

4 klausimas – atostogas ir kitos nedalyvavimo programoje priežastys

Turite nurodyti dienas, kurių metu negalėjote dalyvauti užimtumo programoje dėl kitų nei ligos priežasčių (annet fravær). Tai taikoma nealyvavimui programoje dėl darbo, sergančio vaiko priežiūros ar dėl atostogų (ne dėl jūsų kasmet numatytų atostogų, suderintų su programa).

Taip pat turite pranešti asmeniui, atsakingam už programą, kurioje dalyvaujate, apie pirmą dieną, kurios metu nevykdysite susitartos veiklos. Jūs taip pat turite susisiekti su NAV tel.: (55 55 33 33), jei dėl jūsų nebuvimo jums vis tik išmokos išmokamos.

Priimtinos nebuvimo priežastys, suteikiančios dalyviui teisę į jo išmokas, yra, pvz., darbo pokalbiai, paskyrimai, numatyti visuomeninėse sveikatos priežiūros tarnybose arba rūpinimasis sergančiu vaiku. Norint, kad nedalyvavimas programoje būtų galiojantis, turite vaiko ligą (arba vaiko auklės) įrodyti dokumentais.

5 klausimas – likite užsiregistravę NAV

Jei vis tiek norite dalyvauti programoje arba vis dar norite, kad NAV padėtų jums rasti darbą, turite atsakyti „Taip“ į šį klausimą. Taip turite pažymėti nepriklausomai nuo to, ar gaunate pinigus iš NAV, ar ne.

Jei pažymėsite „Ne“, nebebūsite įregistruotas kaip darbo ieškantis asmuo NAV. Tuomet neteksite savo teisės gauti išmokas, dalyvaudami darbo/užimtumo programoje. Negausite daugiau užimtumo statuso formų. NAV nebesiųs pasiūlymų apie galimas darbo vietas, priemones, programas ar kitą pagalbą ieškant darbo per Norvegijos darbo ir socialinio aprūpinimo administraciją.

Jei norite dar kartą užsiregistruoti kaip darbo ieškotojas, turite užsiregistruoti NAV dar kartą nav.no (norvegų kalba) arba susisiekti su NAV telefonu.

Taip pat turite susisiekti su NAV, kad vėl pradėtumėte gauti užimtumo programos išmokas.

Susisiekite su Norvegijos darbo ir gerovės administracija (NAV)

Jei turite klausimų apie darbo/užimtumo statuso formą, skambinkite tel.: 55 55 33 33.

Galite paprašyti raštiško atsakymo į jūsų klausimus, kad pašalintumėte bet kokias abejones dėl to, kokie buvo NAV atsakymai.