Laidotuvių parama skiriama, jei mirusysis priklausė nacionalinei draudimo sistemai.

Laidotuvių parama

Laidotuvių parama yra apskaičiuojama pagal materialinę padėtį ir iki 22 723 Norvegijos kronų gali būti skirta padengti faktinėms ir būtinoms laidojimo išlaidoms.

Kai mirusysis yra vyresnis nei 18 metų, išmoka bus nepriklausoma nuo mirusiojo sukaupto turto ir bus išmokėta kitą mėnesį, kaip ir draudimas ar kitos panašios išmokos, susijusios su mirties priežastimi.

Kai mirusysis yra jaunesnis nei 18 m., bus išmokama pilna laidojimo pašalpa iki 22 723 Norvegijos kronų.

Karsto transportavimas

Specialios taisyklės taikomos, kai mirtis įvyksta už Norvegijos ribų. Taip pat yra specialių taisyklių, kai mirtis ištinka dėl profesinės traumos.

Kada reikia pateikti paraišką?

Turite kreiptis ne vėliau kaip per 6 mėnesius po mirties.

Kaip pateikti paraišką?

Paraiškos formoje pateikiama informacija ir nurodymai. Svarbu perskaityti prieš užpildant paraišką.

Paraišką teikite naudodami ” Krav om gravferdsstønad – NAV 07-02.08“ formą. Ją rasite skiltyje „Formos ir paraiškos“.

Kai pasirenkate formą, jus nukreipia į automatinius patarimus, kaip tai atlikti. Čia jums bus nurodyta, kokius priedus ir dokumentus turite pateikti kartu su savo paraiška. Viršelis (titulinis puslapis) taip pat bus suformuotas. Kad padėtumėte Norvegijos darbo ir gerovės administracijai (NAV) apdoroti savo paraišką greitai ir efektyviai, prašome pateikti informaciją, pateiktą tituliniame puslapyje (su barkodu). Titulinį puslapį pridėkite dokumentų pradžioje.