Našlaičio/našlaitės pensija skiriama vaikams, kurie neteko vieno ar abiejų tėvų. Šia pensija siekiama užtikrinti, kad vaikas gautų pajamas ir galėtų išgyventi.

Kas gali gauti našlaičio/našlaitės pensiją?

Vaikui gali būti skiriama našlaičio/našlaitės pensija, jei:

  • Jam yra mažiau nei 18 m. ir neteko vieno ar abiejų tėvų.
  • Jam yra mažiau nei 20 m. ir yra našlaitis, kuris studijuoja.
  • Jam yra mažiau nei 21 m., neteko vieno ar abiejų tėvų, studijuoja ir tėvų netektis susijusi su darbinėmis traumomis.

Miręs tėvas/motina per paskutinius 3 metus iki mirties buvo nacionalinės draudimo sistemos narys. Vaikas privalo būti nacionalinės draudimo sistemos nariu taip pat.

Našlaičio/našlaitės pensija bus suteikta neatsižvelgiant į tai, ar tėvai buvo susituokę, išsituokę ar gyvenę kartu kaip partneriai.

]Kokio dydžio našlaičio/našlaitės pensiją galima gauti?

Kai miręs vienas iš tėvų:

Vyriausias vaikas gaus 40 proc. bazinio nacionalinio draudimo sumos, o kiti vaikai – po 25 proc. kiekvienas. Bendra suma bus lygiomis dalimis padalinta  vaikams.

Kai mirę abu tėvai:

Vyriausias vaikas gaus pensiją, lygią didžiausiai pensijai, kurią vienas iš tėvų būtų gavęs. Vyriausias vaikas gaus 40 proc. bazinio nacionalinio draudimo sumos, o kiti vaikai – po 25 proc. kiekvienas. Bendra suma bus lygiomis dalimis padalinta  vaikams.

Pensija bus sumažinta, jei miręs asmuo turėjo trumpesnį nei 40 metų nacionalinio draudimo laikotarpį

Jei mirusysis dirbo šalyje, su kuria Norvegija pasirašiusi nacionalinį draudimo susitarimą, vaikai taip pat gali gauti pensiją iš tos šalies.

Kaip pateikti paraišką?

Jei vaikas yra jaunesnis nei 18 metų, jo globėjas privalo pateikti prašymą dėl pensijos.

Paraišką rasite skiltyje „Formos ir paraiškos“.

Dažniausiai sprendimas priimamas per mėnesį.

Našlaičio/našlaitės pensijos mokėjimas

Pensija bus mokama iki to mėnesio, kol vaikui sukaks 18, 20 ar 21 metai, jei atitiks išmokų sąlygas.

Kitos susijusios išmokų programos

Daugelis darbuotojų yra pensijų sistemos nariai. Kai kurios iš šių sistemų suteikia pensijas našlaičiams. Jei norite gauti daugiau informacijos, turite kreiptis į mirusiojo paskutinį darbdavį, jei mirusysis buvo įdarbintas iki jo mirties.

Žemiau rasite nuorodas į kai kurias institucijas, kurios gali būti svarbios:
Statens Pensjonskasse (Norvegijos valstybinis pensijų fondas);
KLP Forsikring.

Persikėlimas į užsienį

Pirmiausiai turite patikrinti, ar jūs priklausote nacionalinei draudimo sistemai.

Žmonėms, atvykstantiems į Norvegiją

Našlaičio/našlaitės pensija gali būti skiriama tik tuo atveju, jei miręs asmuo buvo nacionalinės draudimo sistemos narys per pastaruosius trejus metus iki jo mirties, o vaikas taip pat atitinka reikalavimus gauti išmoką.

Pranešimas apie pakitimus

Jūsų darbo užmokesčio, šeimyninės padėties ir (arba) darbo situacijos pokyčiai gali turėti įtakos iš Norvegijos darbo ir socialinės gerovės administracijos gaunamoms išmokoms. Gyvenimas užsienyje taip pat gali daryti įtaką jūsų išmokoms. Todėl turite nedelsdami pranešti apie tokius pakitimus savo vietiniam NAV biurui.

Mokesčių atleidimas nuo našlaičio/našlaitės pensijos 

Našlaičio/našlaitės pensija vaikams nuo 13 iki 16 metų laikoma pajamomis iš investicijų, o už šias pajamas mokamas mokestis įtraukiamas į tėvų mokesčius. Našlaičio/našlaitės pensija yra apmokestinama, tačiau neišskaičiuojami papildomi mokesčiai, nebent jūs, kaip tėvas, prašytumėte šiuos mokesčius išskaičiuoti. Yra du būdai reikalauti, kad mokesčiai būtų išskaičiuojami. Galite:

  • Prašyti Mokesčių administracijos suteikti naują mokesčių kortelę, kuri turėtų didesnį mokesčių išskaičiavimo tarifą.
  • Prašyti, kad NAV taikytų savanorišką mokestį, mokamą iš našlaičio/ės pensijos.

Jei esate 17 metų ir gaunate našlaičio/našlaitės pensiją ir norite mokėti mokesčius nuo šių pajamų, turite pateikti raštišką prašymą NAV, kad taikytų savanorišką mokesčių išskaičiavimą.