Socialinės išmokos likusiam gyvam sutuoktiniui ir pereinamojo laikotarpio išmokos maitintojo netekusiems asmenims yra išmokos, padedančios sutuoktiniui/partneriui užtikrinti pajamas po artimojo mirties.

Kam skiriamos socialinės išmokos likusiam gyvam sutuoktiniui ar pereinamojo laikotarpio išmokos?

Santuokos trukmė ir tai, ar yra vaikų, lems, ar turite teisę gauti socialines išmokas likusiam gyvam sutuoktiniui arba pereinamojo laikotarpio išmokas kaip sutuoktinis/partneris, registruotas ir gyvenęs kartu.

Partnerio, kurio artimasis mirė, yra tokios pat teisės kaip ir oficialaus sutuoktinio.

Pagrindinė taisyklė yra ta, kad mirusysis turėjo būti apdraustas nacionaliniu draudimu per pastaruosius 3 metus iki jo mirties. Galite gauti socialines išmokas likusiam gyvam sutuoktiniui, jei:

 • Buvote susituokę 5 ir daugiau metų iki mirties ir buvote susituokę partnerio mirties dieną.
 • Buvote susituokę partnerio mirties dieną ir turite bendrų vaikų.
 • Gyvenote kartu iki partnerio mirties ir turite bendrų vaikų.
 • Gyvenote kartu 5 ir daugiau metų iki partnerio mirties, o anksčiau buvote venas su kitu susituokę.
 • Jei išsiskyrėte su mirusiuoju ir pakartotinai nesituokėte, jums priklauso socialinės išmokos kaip likusiam gyvam sutuoktiniui, jei jūsų buvęs sutuoktinis miršta per 5 metus nuo jūsų santuokos nutraukimo ir jūsų santuoka tęsėsi 25 ir daugiau metų, arba 15 ir daugiau metų, jei kartu turite vaikų.
 • Jūs anksčiau gyvenote kartu 15 ar daugiau metų ir kartu turėjote vaikų, o nuo tada, kai išsiskyrėte, praėjo mažiau nei 5 metai. Bendras gyvenimo kartu metų skaičius skaičiuojamas nuo jūsų vaiko gimimo dienos.

Jei buvote susituokę mažiau nei 5 metus ir kartu neturėjote vaikų, galite gauti pereinamojo laikotarpio išmokas, jei:

 • Jums prireiks pereinamojo laikotarpio išmokų dėl sutuoktinio/partnerio mirties.
 • Jūs šiuo metu gaunate išsilavinimą, kuris pagerins jūsų galimybes rasti darbą. Jūs turite pradėti siekti išsilavinimo per 2 metus nuo asmens mirties.
 • Jūsų globoje yra mirusiojo vaikas iš ankstesnių santykių. Kad atitiktumėte šį reikalavimą, jūs vaiku turėjote rūpintis iki asmens mirties ir šis vaikas turėjo būti visą laiką jūsų globoje.

Tėvų netekę vaikai, gali gauti našlaičio/ės pensiją.

Kokie yra išmokų dydžiai?

Socialinės išmokos likusiam gyvam sutuoktiniui susideda iš bazinės pensijos, papildomos pensijos ir (arba) specialių priedų. Tas pats galioja ir pereinamojo laikotarpio išmokoms. Bazinės pensijos dydis sumažinamas, jei susirandate naują partnerį.

Papildoma pensija apskaičiuojama atsižvelgiant į jūsų mirusio sutuoktinio/partnerio gautas pajamas ir tai, kiek metų jis dirbo. Papildoma pensija yra lygi 55 proc. papildomos pensijos arba neįgalumo išmokų, arba senatvės pensijos, kurią mirusysis būtų gavęs.

Jei mirusysis sukaupė darbo stažą šalyje, su kuria Norvegija turi socialinės apsaugos sutartį, jums taip pat gali būti mokama pensija iš šios šalies.

Skaitykite daugiau apie tai, kaip apskaičiuojamos pensijos. Socialinės išmokos likusiam gyvam sutuoktiniui ir pereinamojo laikotarpio išmokos gali būti sumažintos, jei jūs uždirbate arba galite tikėtis uždirbti pajamų.

Jei jūsų uždirbtos pajamos viršija pusę nacionalinio draudimo bazinio dydžio, 40 % nuo viršijamos sumos bus išskaičiuota iš jūsų pensijos. Todėl jūsų išmokų dydis priklausys nuo jūsų ir mirusio asmens pajamų.

Apskaičiavimo pavyzdžiai

Paprastai tikimasi, kad išlaikysite tokias pačias savo buvusias pajamas ir uždirbsite ne mažiau kaip 2 kartus didesnę už nacionalinę draudimo bazinę sumą.

Galite būti atleidžiami nuo minimalaus uždirbtų pajamų reikalavimo, jei ilgą laiką neturėjote darbo prieš asmens mirtį, o mirties metu jums buvo 55 metai ir daugiau. Jei gyvenote su mirusiuoju iki pat jo mirties, pirmieji metai laikomi pereinamuoju laikotarpiu, ir jums nebūtina uždirbti pajamų.

 

Kaip ilgai mokamos socialinės išmokos likusiam gyvam sutuoktiniui ar pereinamojo laikotarpio išmokos?

Jūs netenkate teisės gauti socialinių išmokų likusiam gyvam sutuoktiniui, jei susituokiate iš naujo ir susilaukiate vaikų su kitu partneriu.

Socialinės išmokos likusiam gyvam sutuoktiniui negali būti mokamos kartu su sutartine išankstine senatvės pensija (AFP), dirbus viešajame sektoriuje. Tam tikrais atvejais, socialinės išmokos likusiam gyvam sutuoktiniui gali būti išmokamos kartu su sutartine išankstine senatvės pensija (AFP), dirbus privačiame sektoriuje nuo 2011 m. sausio 1 d.

Kai jums sukaks 67 metai, ar jei pradėsite gauti senatvės pensiją iki 67 metų, socialinės išmokos likusiam gyvam sutuoktiniui nebus mokamos. Kaip senatvės pensijos gavėjas, galite gauti socialinių išmokų likusiam gyvam sutuoktiniui priedą prie savo pensijos. Jei turite teisę gauti neįgalumo išmokas, socialinės išmokos likusiam gyvam sutuoktiniui taip pat nebebus mokamos. Šiuo atveju galite pasirinkti – ar išlaikyti socialines išmokas likusiam gyvam sutuoktiniui ar gauti neįgalumo išmokas su socialinių išmokų likusiam gyvam sutuoktiniui priedu.

Pereinamojo laikotarpio išmokos našliui/našlei periodas priklauso nuo santuokos trukmės ir nuo to, ar yra vaikų.

 • Jei buvote susituokę ilgiau nei 12 mėnesių, paprastai galite gauti pereinamojo laikotarpio išmokas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.
 • Jei buvote susituokę mažiau nei 12 mėnesių, paprastai galite gauti pereinamojo laikotarpio išmokas ne ilgiau kaip 6 mėnesius.
 • Jei esate susituokę mažiau nei 5 metus, o mirusiojo vaiku, iš ankstesnių santykių, rūpinatės jūs, jums gali priklausyti pereinamojo laikotarpio išmokos kol vaikui sukaks 18 metų. Kad atitiktumėte šį reikalavimą, jūs vaiku turėjote rūpintis iki asmens mirties ir šis vaikas buvo visą laiką jūsų globoje. Jei jūsų santuoka ir laikas, kada vaikas buvo jūsų globoje kartu, viršija 5 metus, jūs galite gauti socialines išmokas likusiam gyvam sutuoktiniui.

Kitos išmokos

Jei dirbate apmokamą darbą, turite vaikų, nesėkmingai ieškotės darbo arba lankote mokyklą, jums taip pat gali būti suteikta teisė gauti kitas išmokas:

 • Jei turite vaikų, jums gali būti suteikta teisė į tęstines vaiko išmokas.
 • Jei dirbate pagal darbo sutartį, galite gauti vaiko priežūros išmokas.
 • Jūs taip pat galite gauti papildomas išmokas ir paramą už mokslą, jei vis dar mokotės patvirtintoje mokymosi programoje ir mokslas yra būtinas ir svarbus, norint gauti ar išlaikyti darbą.
 • Jūs taip pat galite gauti kitų šeimos narių/vaikų priežiūros išmokas, jei esate registruotas kaip darbo ieškantis asmuo.

Daugumai darbuotojų taikoma profesinių pensijų sistema. Kai kurios iš šių sistemų siūlo socialines išmokas likusiam gyvam sutuoktiniui, tačiau tinkamumo kriterijai gali skirtis nuo nacionalinio draudimo akte nustatytų reikalavimų. Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į mirusiojo paskutinį darbdavį, jei jis/ji dirbo tuo metu, kai mirė.

Žemiau pateikiamos kai kurios viešos institucijos, kurios gali būti svarbios:

 • Norvegijos valstybinis pensijų fondas;
 • KLP draudimas.

Žmonėms, persikėlusiems į Norvegiją

Paprastai turite būti įtrauktas į nacionalinę draudimo sistemą, kad gautumėte teisę į socialines išmokas likusiam gyvam sutuoktiniui arba pereinamojo laikotarpio pašalpą.

Kaip teikti paraišką?

Pateikite paraišką naudodami formą, esančią skiltyje „Formos ir paraiškos“.

Formą sudaro informacija ir nurodymai. Svarbu, kad perskaitytumėte viską, prieš užpildydami formą. Formoje taip pat pateikiama informacija apie priedus/dokumentus, kuriuos turite pateikti kartu su paraiška. Jei jums reikia konsultacijos ar pagalbos pildant formą, susisiekite su NAV tel.: 55 55 33 34.

Pateikite savo paraišką NAV Šeimos išmokoms ir pensijoms, Postboks 6600 Etterstad, 0607 Osle.

Pranešimas apie pakitimus

Jei pasikeičia jūsų pajamos arba užimtumas, susituokiate ar apsigyvenate su nauju partneriu, ar ketinate persikelti į užsienį – visa tai gali labai paveikti jūsų gaunamas išmokas iš NAV. Todėl jūs turite nedelsdami pranešti apie bet kokius pakeitimus NAV.

Mokėjimai

Sužinokite daugiau apie mokėjimų datas, atostogų išmokas ir mokesčių išskaičiavimą.

Galite pasitikrinti išmokas „Dine utbetalinger sistemoje“.