Jums gali būti suteikta teisė gauti slaugos pensijos išmokas, jei esate nesusituokęs, jums dar nėra 67 metų ir rūpinotės bei slaugėte kitus savo artimus žmones.

Kas gali gauti slaugos pensiją?

Yra nurodyti išsamūs socialinio draudimo sistemos narystės reikalavimai tiek slaugytam asmeniui, tiek slaugančiajam.

Slauga ir rūpinimasis paskiriama, jei:

  • slauga buvo tikrai reikalinga,
  • slauga truko mažiausiai 5 metus,
  • negalėjote dirbti ir išlaikyti savęs slaugos metu,
  • negalėjote dirbti ir išlaikyti savęs, kai slaugos laikotarpis baigėsi.

Išmokos gali būti suteiktos po pilno turto ir pajamų patikrinimo.

Aptariamos išmokos yra šios:

  • Pensija arba pereinamojo laikotarpio išmokos.

Koks slaugos pensijos dydis?

Pensiją sudaro bazinė pensija ir specialus priedas. Pensijos ar pereinamojo laikotarpio išmokų dydis apskaičiuojamas nuo tos dienos, kai tampate socialinio draudimo sistemos nariu. Pensija bus sumažinta, jei turėsite arba galite tikėtis gauti pajamų iš darbo.

Papildomos išmokos

Jums gali būti suteikta papildomų išmokų ir parama už mokslą, jei dalyvaujate patvirtintoje mokymo programoje (mokotės) arba mokymo kurse, skirtuose grįžti į darbo rinką arba išlaikyti savo dabartinį darbą.

Kai keliatės gyventi į užsienį

Pirmiausiai turite patikrinti, ar jūs priklausote socialinei draudimo sistemai. Jei norite gauti daugiau informacijos apie išmokas užsienyje, skambinkite NAV, tel.: 55 55 33 34.

Žmonėms, atvykstantiems į Norvegiją

Išmokos šeimos narių slaugytojams gali būti skiriamos tik asmenims, kurie rūpinosi savo artimu žmogumi, kuris buvo socialinio draudimo sistemos narys ir gyveno Norvegijoje.

Didžioji dalis pagrindinės informacijos apie jūsų teises ir pareigas yra čia lietuvių kalba. Taip pat yra nuorodų į kitą išsamesnę informaciją, tačiau dalis šios informacijos yra tik norvegų kalba.

Kaip pateikti paraišką?

Jei norėtumėte gauti prašymo formą, skirtą prašyti išmokų buvusiems šeimos narių slaugytojams, galite kreiptis į savo NAV vietinį paslaugų suteikėją arba pasinaudoti paraiškos forma čia. Formą sudaro informacija ir patarimai. Svarbu, kad perskaitytumėte tai prieš užpildydami paraišką. Jei jums reikia pagalbos, kad galėtumėte užbaigti pildyti formą, galite susisiekti su vietiniu NAV ofisu.

Paraiškos forma turėtų būti siunčiama adresu: NAV Pensjon, Postboks 6600 Etterstad, 0607 Osle.

Galite gauti greitesnį atsakymą, jei patys pateiksite reikiamus dokumentus, pavyzdžiui, informaciją apie savo pajamas ir turtą.

Pranešimai apie pakitimus

Jūsų darbo užmokesčio, šeimyninės padėties ir darbo situacijos pokyčiai gali daryti įtaką iš Norvegijos darbo ir socialinės gerovės administracijos gaunamoms išmokoms. Gyvenimas užsienyje taip pat gali pakeisti jūsų išmokas. Todėl turite nedelsdami pranešti apie šiuos pakitimus savo vietiniam NAV biurui.

 

.