Viešajame sektoriuje dirbančių sutartinė išankstinė senatvės pensija (AFP) yra ankstyva pensija, kurią galite gauti nuo 62 iki 67 m. amžiaus.

Kas gali gauti ankstyvą senatvės pensiją (AFP)?

Galite turėti teisę į AFP, jei:

 • dirbate viešajame sektoriuje, kuriame AFP yra kolektyvinio susitarimo dalis;
 • jums suėjo 62 metai;
 • atitinkate reikalavimus, susijusius su įdarbinimo sąlygomis, bei su įdarbinimo atšaukimo metu ir anksčiau gautomis teisėmis į socialinio draudimo senatvės pensiją, reikalavimus;
 • gaunate darbo užmokestį ir oficialiai dirbate iki to laiko, kol išeinate į AFP;
 • tuo pat metu nekaupiate socialinio draudimo sistemos senatvės pensijos.

Kuri AFP schema jums taikoma, priklauso nuo to, kuriame valstybiniame sektoriuje dirbate. Kiekviena valstybė ir vietos valdžios institucijos turi savo schemas.

Kokią sumą gausite?

Jei esate nuo 62 iki 65 metų, gausite AFP, vadovaujantis socialinio draudimo akto nuostatomis. Pensija yra lygi tam, ką jūs gautumėte kaip socialinio draudimo senatvės pensiją, neatsižvelgiant į vidutinę gyvenimo trukmę, tarsi dirbtumėte iki 67 metų amžiaus. Jūs taip pat gausite AFP ankstyvo išėjimo į pensiją priedą, kuris yra lygus 1700 NOK per mėnesį.

Jei esate 65–67 m. amžiaus, jūsų AFP bus apskaičiuojamas pagal tai, kas jums suteikia didžiausią pensiją – apskaičiuojama pagal socialinio draudimo aktą arba pagal nuostatas dėl senatvės pensijos apskaičiavimo iš valstybės pensijų sistemos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie AFP nuo 65 metų, kreipkitės į savo profesinių pensijų sistemą.

AFP ir darbo pajamos

Jei gausite su uždarbiu susijusių pajamų, gausite sumažintą AFP. Sužinokite daugiau apie AFP ir darbo pajamas. Atminkite, kad taip pat turite pranešti apie pajamų pokyčius NAV.

AFP ir kitos išmokos

Jūs negalite gauti AFP kartu su senatvės pensija, neįgalumo išmokomis, socialinėmis išmokomis likusiam gyvam sutuoktiniui arba pašalpa, gaunama reabilitacijos metu iš NAV. Galite turėti teisę į AFP, jei neteksite šių išmokų.

Jūs negalite gauti AFP iš viešojo sektoriaus, jei jūs gaunate arba gavote AFP iš privataus sektoriaus.

Jūs negalite gauti ligos pašalpos kartu su 100% AFP iš viešojo sektoriaus. Jei jūs gaunate laipsnišką AFP iš viešojo sektoriaus, galite gauti ligos išmokas kartu su laipsniška AFP. Jūsų ligos išmokos bus apskaičiuotos atsižvelgiant į jūsų pajamas.

Apskaičiuokite savo AFP

Galite apskaičiuoti savo būsimą AFP internetu “Din pensjon”.

Kaip ilgai gausite išmokas?

Kai jums sukanka 67 m., jūsų AFP automatiškai konvertuojama į įprastą senatvės pensiją iš jūsų profesinių pensijų sistemos. Jūs taip pat turite kreiptis dėl socialinio draudimo senatvės pensijos išmokėjimo, nes to negausite automatiškai.

Galite kreiptis dėl socialinio draudimo senatvės pensijos, internetu “Din pensjon” arba užpildyti popierinę paraiškos formą.

Mirties atveju AFP, ankstyvo išėjimo pensija, bus mokama iki mirties mėnesio, įskaitant tą mirties mėnesį.

Kitos susijusios išmokos (paslaugos)

Jei jūs išlaikote sutuoktinį, kuris yra 60 metų ar vyresnis, be AFP galite turėti teisę gauti išlaikančiojo/sutuoktinio pašalpą. Jūs negausite pašalpos, jei jūsų sutuoktinis gauna pajamas, didesnes už bazinę sumą, gauna neįgalumo pašalpą ar senatvės pensiją, arba turi teisę į pilną senatvės pensiją arba gauna AFP.

Kaip teikti paraišką?

Jei esate įdarbintas valstybės, turite užpildyti AFP formą ir pateikti savo darbdaviui. Jūsų darbdavys užpildys informaciją toje pačioje formoje ir nusiųs ją Valstybiniam pensijų fondui.

Galite gauti paraiškos formą iš savo darbdavio, Valstybinio pensijų fondo arba iš NAV, arba galite atsispausdinti formą patys (spk.no). Taip pat turite paprašyti savo darbdavio pateikti prašymą dėl išėjimo į pensiją. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą rasite spk.no.

Jei dirbate vietos valdžios institucijose ir esate KLP ar kitų savivaldybių pensijų fondų narys, turite kreiptis į savo darbdavį, kad sužinotumėte apie tai, kaip kreiptis ir kada jūs turite kreiptis.

Atkreipkite dėmesį, kad negalite kreiptis dėl valstybinės AFP internetu “Din pensjon”. Turite kreiptis, kaip aprašyta aukščiau.

Kada teikti paraišką?

Jei esate įdarbintas valstybės, turite kreiptis į AFP ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki datos, nuo kada norite pradėti gauti AFP. Jei esate savivaldybės profesinių pensijų fondo narys, turite su juo susisiekti, kad sužinotumėte, kada turite kreiptis dėl AFP.

Persikėlimas į užsienį/ atvykimas iš užsienio

Jei anksčiau gyvenote užsienyje ir tai reiškia, kad turite mažiau nei 40 metų draudimo laikotarpį, jūsų pagrindinė pensija ir bet koks specialus priedas bus atitinkamai mažesni. Jei gyvenote ar dirbote užsienyje, jums gali būti suteikta kitos šalies senatvės pensija.

Jei keliatės gyventi į užsienį ir gaunate AFP iš viešojo sektoriaus, turite patikrinti, ar vis dar galite gauti savo AFP pensiją. Taisyklės dėl AFP gavimo užsienyje yra tokios pačios kaip ir prieš 1954 m. gimusiems asmenims senatvės pensijai.

AFP netaikomos EEA susitarime ar kitose socialinės apsaugos sutartyse numatytuose socialinės apsaugos nuostatuose. Todėl, kaip AFP gaunantis pensininkas, jūs neturite tokių pačių teisių į sveikatos priežiūrą kaip ir įprastą senatvės pensiją gaunantis pensininkas, kai jis persikelia į kitą EEA valstybę.

Pranešimas apie pakitimus

Pajamų pasikeitimai

Turite pranešti apie savo pajamų pokyčius visiems, kas yra atsakingi už jūsų AFP. Jei gaunate AFP iš Valstybinio pensijų fondo ir jums yra mažiau nei 65 metai, šią informaciją turite siųsti į NAV. Jei esate vyresnis nei 65 m. ir gaunate valstybinę AFP pensiją, turite pranešti apie savo pajamų pokyčius Valstybiniam pensijų fondui. Daugiau skaitykite čia

Vedybinio statuso, adreso ir kt. pasikeitimai

Jei esate jaunesnis nei 65 m. ir gaunate valstybinį AFP, turite pranešti NAV, jei:

 • pakeičiate adresą;
 • persikeliate gyventi į užsienį;
 • pasikeičia jūsų pajamų dydis (darbo užmokestis ir savarankiškos veiklos pajamos). Jei gaunate išlaikymo išmokas, turite pranešti apie kitus pajamų pokyčius, kurie yra pensijos apskaičiavimo pagrindinė dalis. Taip pat turite pranešti, ar asmuo, kurį išlaikote, gauna pajamas, viršijančias bazinę socialinio draudimo sumą;
 • turite sutuoktinį, partnerį ar bendrai gyvenantį partnerį, kurio pajamos kinta;
 • susituokiate, nutraukiate santuoką arba sutuoktinis miršta;
 • esate sudarę civilinę partnerystę, arba jei jūs ir jūsų partneris išsiskiriate, arba jei jūsų partneris miršta;
 • jei tampate kartu gyvenančiu partneriu arba jei jūs ir jūsų kartu gyvenantis partneris išsiskiriate arba miršta jūsų kartu gyvenantis partneris.

Jei esate vyresnis nei 65 m. ir gaunate valstybinę AFP pensiją, turite pranešti apie pokyčius Valstybiniam pensijų fondui.

Jei gaunate savivaldybės AFP, turite pranešti apie pakitimus savo AFP mokėtojui.

Atidėtasis atskaitymas

Kai yra parengtas kalendorinių metų mokesčių apskaičiavimas, NAV apskaičiuoja atidėtą atskaitymą viešajame sektoriuje tiems, kurie yra jaunesni nei 65 metų, o Valstybinių pensijų fondas – tiems, kurie yra vyresni nei 65 m. Sužinokite daugiau apie atidėtą atskaitymą viešajame sektoriuje.

Savivaldybės sektoriuje jūsų AFP mokėtojas apskaičiuoja atidėtą atskaitymą.

Mokėjimai

Pensija apmokestinama. Norvegijos mokesčių administracija nustato jūsų mokesčių nurašymą ir pateikia papildomos informacijos apie tai.

Jei esate jaunesni nei 65 metų ir gaunate valstybės AFP, NAV skaičiuos ir sumokės jūsų pensiją.

Kai jums sukaks 65 m., valstybės pensijų fondas perims atsakomybę už AFP schemą. NAV vis tiek mokės jums pensiją.

Sužinokite daugiau apie mokėjimų datas, atostogų išmokas ir atleidimą nuo mokesčių. Galite patikrinti mokėjimo datas NAV internetinėje sistemoje “Dine utbetalinger”. Taip pat galite pasitikrinti “Din pensjon”.

Savivaldybių sektoriuje apskaičiuoja ir moka jums pensiją vietinių valdžios institucijų AFP mokėtojas.