Privataus sektoriaus AFP išankstinio išėjimo į pensiją sistema yra pensijų sistema, kurioje asmenys dirba privačioje įmonėje pagal sutartį, kurioje numatyta AFP ankstyvoji senatvės pensija. AFP mokėjimas yra susitarimo dalis. Ši pensija papildo socialinio draudimo senatvės pensiją.

Kas gali gauti ankstyvą senatvės pensiją (AFP)?

Čia rasite pagrindines AFP ankstyvos išėjimo į pensiją schemos sąlygas. Daugiau apie sąlygas galite sužinoti afp.no.

Galite turėti teisę į privačią AFP ankstyvo išėjimo pensiją, jei dirbate privačioje įmonėje, kurioje galioja kolektyvinė sutartis, kai privati AFP išankstinio išėjimo į pensiją schema yra sutarties dalis.

Kiti reikalavimai:

 • jums suėjo 62 metai;
 • esate gimę 1944 m. ar vėliau;
 • atitinkate “Fellesordning for AFP” sąlygas, susijusias su įdarbinimo sąlygomis, ligos išmokomis, atleidimu iš darbo, prekybos pajamomis ir kt.;
 • gaunate mažiausiai 20 proc. socialinio draudimo senatvės pensiją. Jei jums sukako 70 metų, nereikia gauti ir senatvės pensijos;
 • anksčiau negavote privačios ar viešos AFP ankstyvo išėjimo pensijos;
 • negavote neįgalumo išmokų iš NAV, kai jums sukako 62 metai. Sužinokite daugiau apie AFP ankstyvo išėjimo pensiją privačiame sektoriuje ir neįgalumo išmoką.

Kokią sumą gausite?

 • Jūsų AFP ankstyvo išėjimo pensijos dydis priklauso nuo jūsų gautų pensijos pajamų ir nuo kada norite pradėti gauti savo AFP ankstyvo išėjimo pensiją. Kaip ir socialinio draudimo senatvės pensija, jūsų mėnesinė AFP ankstyvo išėjimo pensijos išmokos bus didesnės, jei laukiate, kol ją gausite, nes numatomo mokėjimo suma paskirstoma per mažiau metų.
 • Kasmetinė AFP ankstyvo išėjimo į pensiją dalis yra apskaičiuojama iš 0,314 proc. įregistruotų į pensiją gaunamų pajamų socialinėje draudimo sistemoje nuo kalendorinių metų, kuriais jums sukanka 13 metų iki kalendorinių metų, kai jums sukanka 61 metai. Į kiekvieną kvalifikacinį laikotarpį įtraukiamos tik 7,1 karto didesnės nei vidutinės bazinės sumos pajamos.
 • Jei gimėte 1948 m. ar vėliau ir rūpinotės mažais vaikais nuo 0 iki 7 metų iki 1992 m., jūs galite kaupti pensijos stažą. Tai reiškia didesnę AFP ankstyvo išėjimo pensiją.
 • Jei pradedate gauti AFP ankstyvo išėjimo pensiją iki 67 m., jūs gausite fiksuotą padidinimą iki ir įtraukiant mėnesį, kai jums sukaks 67 metai. AFP ankstyvos senatvės pensijos amžius visą laiką bus atitinkamai mažinamas, todėl padidėjusi pensijos bendra vertė neviršys numatomos gyvenimo trukmės.
 • Jei gimėte nuo 1944 m. iki 1962 m., jūs gausite visą gyvenimą trunkančią neapmokestintą kompensacinę išmoką.
 • AFP, ankstyvo pasitraukimo iš darbo atveju, bus nustatoma vidutinė gyvenimo trukmė, t. y. pensijos suma bus pakoreguota pagal santykį, pagrįstą jūsų amžiaus grupės numatoma gyvenimo trukme.
 • Jei gimėte nuo 1944 m. iki 1947 m., jūsų metinė AFP ankstyvo išėjimo pensija bus atitinkamai 10, 20, 40 ir 60 proc.
 • AFP ankstyvo išėjimo pensija yra visą gyvenimą trunkančios išmokos, kurių negalima suvienodinti. Jei pradedate gauti AFP ankstyvo išėjimo pensiją, jūs privalote gauti 100 proc., priešingai nei senatvės pensija, kai galite pasirinkti savo pensijos procentą.
 • Jūs galite sujungti AFP ankstyvo išėjimo į pensiją su darbo užmokesčiu be jūsų pensijos mažinimo.

Apskaičiuokite savo AFP ankstyvo išėjimo pensiją

Galite apskaičiuoti savo būsimą AFP internetu “Din pensjon”.

Kaip ilgai gausite išmokas?

Jūsų privati AFP ankstyvo išėjimo pensija yra mokama visą gyvenimą. Mirties atveju AFP, ankstyvo išėjimo pensija, bus mokama iki mirties mėnesio, įskaitant mirties mėnesį.

Kitos susijusios išmokos

Jūs negalite sujungti AFP ankstyvo išėjimo pensijos su neįgalumo išmokomis iš NAV. Jei jūs gaunate neįgalumo išmokas iš NAV ir norite gauti AFP ankstyvo išėjimo pensiją, jūs privalote atsisakyti savo neįgalumo išmokų – kad paskutinė išmoka nebūtų mokama po mėnesio, kai jums sukaks 62 metų. Kaip jau minėta, taip pat yra daug kitų sąlygų, kurias reikia atitikti, taigi, jei jūs gaunate neįgalumo pašalpą iš NAV ir svarstote apie AFP ankstyvo išėjimo pensiją, turėtumėte susisiekti su NAV.

Kai kuriais atvejais jūs galite sujungti AFP ankstyvo išėjimo pensiją privačiame sektoriuje su socialinėmis išmokomis likusiam gyvam sutuoktiniui  iš NAV.

Kaip teikti paraišką?

Jei dar negaunate socialinės draudimo senatvės pensijos, turite kreiptis dėl šios senatvės pensijos, kad galėtumėte pretenduoti į AFP ankstyvo išėjimo pensiją.

Paprasčiausias būdas kreiptis dėl socialinio draudimo senatvės pensijos, o AFP ankstyvo išėjimo pensijos sistemos privačiame sektoriuje yra internete “Din pensjon”. AFP ankstyvo išėjimo į pensija paraiška yra socialinio draudimo senatvės pensijos paraiškos formos dalis. Jei pateikiate paraišką internetu, jūs tuo pačiu metu kreipiatės dėl socialinio draudimo senatvės pensijos ir AFP ankstyvo išėjimo pensijos, o apdorojimo trukmė yra trumpesnė.

Jei neturite galimybės pateikti paraiškos internetu, turite pateikti dvi paraiškas:

 • Paraišką dėl senatvės pensijos NAV;
 • Paraišką dėl AFP ankstyvo išėjimo pensijos “Fellesordningen for AFP”.

Jei jau gaunate senatvės pensiją, turite kreiptis dėl AFP ankstyvo išėjimo pensijos tiesiai į “Fellesordningen for AFP”. AFP ankstyvo išėjimo pensijos popierines paraiškas rasite afp.no.

Kada teikti paraišką?

Svarbu, kad jūs kreiptumėtės dėl AFP ankstyvo išėjimo pensijos, kol dar dirbate. Jei paliksite savo darbą prieš laiką, kai norėsite pradėti gauti AFP ankstyvo išėjimo pensiją, galite prarasti teisę į AFP ankstyvo išėjimo pensiją.

Galite kreiptis ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius iki AFP ankstyvo išėjimo pensijos gavimo pradžios, ir ne vėliau kaip likus mėnesiui iki AFP ankstyvo išėjimo pensijos gavimo. Po to, kai “Fellesordning for AFP” išnagrinės jūsų paraišką, pastaroji bus perduota NAV, kuri įvertins galutines sąlygas ir priims sprendimą. Negalite teikti paraiškos atgaline data.

Persikėlimas į užsienį/atvykimas iš užsienio

Jei jūs persikeliate į užsienį ir gaunate AFP ankstyvo išėjimo pensiją, galite ir toliau gauti savo AFP ankstyvo išėjimo pensiją. Tačiau jūs turite pasitikrinti NAV, ar galite ir toliau gauti savo socialinio draudimo senatvės pensiją toje šalyje, į kurią ketinate persikelti.

Mokėjimai

Sužinokite daugiau apie mokėjimų datas, atostogų išmokas ir atleidimą nuo mokesčių. Galite patikrinti mokėjimo datas NAV internetinėje sistemoje “Dine utbetalinger”.

AFP ankstyvo išėjimo pensija bus mokama kartu su jūsų senatvės pensija.

Taip pat galite pasitikrinti savo mokėjimus NAV internetinėje pensijų sistemoje “Din pensjon”.

Ar turite papildomų klausimų apie privačią AFP, ankstyvo išėjimo pensiją?

Atsakomybė už privačios AFP ankstyvo išėjimo pensijos tvarkymą yra dalijama tarp NAV ir “Fellesordningen for AFP”. Todėl jums gali prireikti kreiptis į abi institucijas, kai jums reikia informacijos apie AFP ankstyvo išėjimo pensijos taisykles ir jei turite klausimų dėl jūsų prašymo.

NAV apskaičiuoja ir moka bei nusprendžia, ar jūs taip pat turite teisę į senatvės pensiją, ir apsvarsto klausimus apie AFP ankstyvo išėjimo pensiją ir neįgalumo išmokas.

“Fellesordningen for AFP” svarsto visas kitas AFP ankstyvo išėjimo pensijos sąlygas, tokias kaip darbo sąlygos, ligos pašalpa, atleidimas iš darbo ir prekybos pajamos.[/swpm_protected]