Jei rūpinatės vaikais iki 6 metų, galite kaupti pensijos stažą susijusį su slaugymu. Tai galioja ir tiems, kurie rūpinasi sergančiais, neįgaliais ar pagyvenusiais žmonėmis.

Kaupiamas slaugos pensijos stažas nėra socialinio draudimo išmokos, bet padės jums gauti didesnę pensiją. Norint gauti teisę į slaugos pensijos stažą, turite būti valstybės draudimo sistemos nariu tuo laikotarpiu, kai slaugėte/rūpinotės.

Galimybė kaupti slaugos pensijos stažą buvo įvesta nuo 1992 m. Iki šio laiko paprastai neturėsite sukaupę slaugos pensijos stažo, tačiau vaikų priežiūra yra išimtis.

Rūpinimasis mažais vaikais

Sukauptas slaugos pensijos stažas užtikrins, kad jūs gausite kai kurias teises į pensiją tais laikotarpiais, kai pajamos yra mažos arba jų nėra. Jei gaunate vaiko išmokas, jūs automatiškai kaupsite slaugos pensijos stažą tais metais, kuriais:

  • rūpinatės vaikais iki 6 metų,
  • esate 17–69 metų.

Sukauptas slaugos pensijos stažas atitinka teises į pensiją, kurias būtumėte gavę 4,5 karto didesnes už socialinio draudimo bazinę sumą jei uždirbsite daugiau, jūsų pensijos stažas bus pagrįstas jūsų darbo užmokesčio pajamomis. Tik vienas iš tėvų gali sukaupti slaugos pensijos stažą, tačiau yra įmanoma perkelti stažą į pensiją kitam tėvui, jei tai yra naudingiau.

Jei rūpinotės vaikais iki 2010 m., jūs turėsite teisę kaupti slaugos pensijos stažą iki metų, kuriais vaikams suėjo 6 metai. Tai yra lygiavertis stažas pensijai, kurį galėtumėte uždirbti iš 4 metų pajamų.

Sukauptas rūpinimosi mažais vaikais pensijos stažas iki 1992 m.

Jei nuo 1967 m. iki 1991 m. rūpinotės vaikais iki šešerių metų, egzistuoja atskiros taisyklės, reglamentuojančios teisę į senatvės pensiją ir sutartinę privataus sektoriaus pensiją.

Sukauptas rūpinimosi pensijos stažas žmonėmis, gimusiais 1948–1953 m. imtinai

Asmenims, gimusiems nuo 1948 m. iki 1953 m., įgytas rūpinimosi pensijos stažas iki 1992 m. gali būti naudojamas tik apskaičiuojant privačiojo sektoriaus sutartinę pensiją.

Sukauptas rūpinimosi pensijos stažas žmonėms, gimusiems po 1954 m.

Asmenims, gimusiems po 1954 m., įgytos rūpinimosi pensijos stažas iki 1992 m. gali būti naudojamas apskaičiuojant ir privačiojo sektoriaus sutartinę pensiją ir jūsų socialinio draudimo senatvės pensiją, apskaičiuotą visiškai arba iš dalies pagal naujas taisykles, kurios bus pradėtos naudoti 2016 m. Daugiau skaitykite apie senatvės pensiją.

Kaip sužinoti, ar pretenduojate į priežiūros pensiją?

“Din pensjon” rodo jūsų pensijos stažą, kurį jūs sukaupėte neatlygintinai slaugydami/prižiūrėdami. Jūs taip pat galite per “Din pensjon” pervesti sukauptą neatlygintinos priežiūros stažą kitam tėvui. Jei manote, kad turite teisę į neatlygintinos priežiūros pensiją, tačiau ji nebuvo automatiškai priskirta jums, galite pateikti paraiškos formą. Jei, pavyzdžiui, esate gyvenęs užsienyje, bet turite narystę socialinio draudimo sistemoje, jums gali būti suteikta teisė į priežiūros pensiją.

Jei turite klausimų dėl teisės į neatlygintinos priežiūros pensiją, galite skambinti NAV tel.: +47 55 55 33 34.

Rūpinimasis sergančiais, neįgaliais ar pagyvenusiais žmonėmis.

Jei rūpinatės ligoniais, neįgaliais ar pagyvenusiais žmonėmis, galite kaupti teises į pensiją už neapmokamą sveikatos priežiūros darbą. Turite atitikti tam tikrus kriterijus, siekiant sukaupti teises į pensiją už neapmokamą sveikatos priežiūros darbą:

  • Slaugos darbas turi trukti mažiausiai 22 valandas per savaitę.
  • Turite atlikti priežiūros darbus, kurie trunka mažiausiai šešis mėnesius per kalendorinius metus. Kelionės laikas iki 30 minučių per apsilankymą slaugant gali būti taip pat įtrauktas.
  • Iš esmės, priežiūros darbas turi būti nemokamas.
  • Asmuo, kuriuo rūpinatės, turi būti socialinio draudimo sistemos narys.

Kartais vietinės valdžios institucijos gali skirti išmokas asmenims, slaugantiems ir globojantiems šeimos narius. Jūs taip pat galite sukaupti teisę į pensiją atlikdami neatlygintiną slaugą.

Gali būti sukaupta teisė į pensiją dėl priežiūros, net jei priežiūros laikotarpis buvo trumpesnis nei šeši mėnesiai. Tai taikoma, jei globojamas asmuo miršta arba yra priimamas į valstybinę instituciją rūpinimosi metu. Reikalaujama, kad per pastaruosius tris metus jūs būtumėtę kaupę priežiūros pensijos stažą.

Kaip teikti paraišką dėl teisės į pensiją, atliekant neatlygintiną slaugą?

Jei norėtumėte pateikti prašymą suteikti teisę į pensiją dėl ligonių, neįgalių ar pagyvenusių žmonių priežiūros paslaugų, turite pateikti paraiškos formą.

Galite kreiptis dėl teisės į priežiūros pensiją po to, kai priežiūros laikotarpis truko šešis mėnesius. Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per du metus nuo tų metų, kuriais rūpinotės ligoniais, neįgaliais ar vyresnio amžiaus žmonėmis.

Jei rūpinotės sergančiu ar neįgaliu vaiku, jūs galite sukaupti teisę į priežiūros pensiją po to, kai vaikui sukanka šeši metai. Turite kreiptis, jei vaikas gauna didesnes palūkanų išmokas, – 3 ar 4 lygio, visada bus priskiriamos teisės į pensiją NAV automatiškai.