Jei vaikas negyvena su jumis, esate teisiškai įpareigotas mokėti alimentus, net ir tuomet, kai globą turintis tėvas ir vaikas gyvena užsienyje.

NAV nacionalinis socialinio draudimo užsienyje biuras ar kitos šalies valdžios institucijos tvarko vaiko alimentų bylą, kai vienas iš tėvų ar vaikas gyvena užsienyje.

Nacionalinio socialinio draudimo užsienyje biuro adresas yra: PO 8138 ,Dep, 0033 Oslas Norvegija.

(+47) 21 07 37 00

Kaip nustatomi alimentai?

Alimentus galima nustatyti trimis būdais:

  • Galite sudaryti privatų susitarimą.
  • Galite pateikti prašymą skirti vaikui alimentus, nustatytus NAV nacionalinio socialinio draudimo užsienyje biuro ar šalies institucijų, kurioje gyvena vaikas ir globą turintis tėvas.
  • Globą turintis tėvas gali pasirinkti kreiptis į NAV nacionalinį socialinio draudimo užsienyje biurą arba į šalies, kurioje jis gyvena, valdžios institucijas.

 

Kaip sudaryti privatų susitarimą?

Galite laisvai susitarti dėl mokamų alimentų dydžio. Tai leidžia jums pritaikyti alimentų sumą pagal jūsų konkrečią situaciją.

 

Kaip NAV nacionalinis socialinio draudimo užsienyje biuras nustato alimentus?

Alimentai visada nustatomi pagal šalies įstatymus, kai vienas iš tėvų ar vaikas gyvena užsienyje. Tačiau tie patys pagrindiniai principai taikomi, kai abu tėvai gyvena Norvegijoje. Atsižvelgiama į gyvenimo lygį tėvų ir vaiko šalyse, atsižvelgiama ne tik į kiekvienos šalies pajamų lygį bet ir į valiutos keitimo kursų skirtumus.

Kai vaikas ir abu tėvai gyvena Norvegijoje, kiekvienas iš tėvų privalo sumokėti mokestį, kai NAV nustato alimentus. Kai vienas iš tėvų gyvena užsienyje, NAV nacionalinis socialinio draudimo užsienyje biuras nustato alimentus be mokesčio.

 

Kaip nustatomi alimentai užsienyje?

Daugumoje šalių alimentai nustatomi teismo sprendimu arba nutarimu. Jei norite, kad alimentai būtų nustatyti kitos nei Norvegija šalies institucijų, turite susisiekti su teisinga institucija ar teismu toje šalyje, kurioje gyvena globą turintis tėvas.

Jei globą turintis tėvas gyvena šalyje, kuri ratifikavo Lugano konvenciją (Šveicarija, Islandija ir visos ES šalys), tėvas, kuriam netaikoma globa, paprastai privalo pateikti savo prašymą dėl alimentų nustatymo ar pakeitimo šalyje, kurioje gyvena globą turintis tėvas. Toje pačioje konvencijoje globą turinčiam tėvui suteikiama galimybė pasirinkti šalį, kurioje jis ar ji nori nustatyti alimentus. Norvegija ratifikavo šią konvenciją.

 

Kada jūsų juridinė pareiga mokėti alimentus nustos galioti?

Pagal Norvegijos teisės aktus vaiko teisė gauti alimentus nustoja galioti praėjus mėnesiui po to, kai vaikui sukanka 18 metų.

Po vaiko aštuoniolikto gimtadienio, vaikas ir globos neturintis tėvas gali sudaryti privačią alimentų sutartį. Jei vaikas tęsia įprastą mokymąsi po to, kai jam sukako 18 metų, vaikas gali pateikti paraišką NAV nacionalinio socialinio draudimo užsienyje biurui , kad gautų alimentus, nustatomus suėjus 18 metų. Įprastas mokymasis pirmiausia turi būti suprantamas kaip mokymasis vidurinėje mokykloje. Kai NAV nustato vaiko alimentus vyresniam nei 18 metų vaikui, laikotarpis, už kurį globos neturintis tėvas turi mokėti visada yra ribotas laiko atžvilgiu, o NAV nustato datą, kada tėvui ši prievolė nustoja galioti.

 

Alimentų išskaitymas 

Pagrindinė taisyklė yra ta, kad tėvas, kuriam netaikoma globa, turi mokėti alimentus tiesiogiai globą turinčiam tėvui (arba vaikui, kai šis yra vyresnis nei 18 metų). Globą turintis tėvas gali paprašyti šalies, kurioje jis gyvena, valdžios institucijų pagalbos išskaitant alimentus.

Kai Norvegija ir kita atitinkama šalis pasirašo abipusį susitarimą dėl paramos alimentų išskaitymui, arba abi šalys ratifikuoja vieną ar keletą konvencijų dėl alimentų išskaitymo, Norvegijos valdžios institucijos gali padėti globą turinčiam tėvui su alimentų išskaitymu.

Jei prašymą dėl pagalbos teikia užsienio institucija (tai yra dažniausiai pasitaikantis atvejis), NAV paprastai siunčia minėtoms institucijoms išskaitytus alimentus, ir jie savo ruožtu perveda pinigus globą turinčiam tėvui.

Kai NAV išskaito alimentus, nėra jokio skirtumo, ar alimentus nustato NAV, ar užsienio valstybės institucija ar tai padaryta pagal privatų susitarimą. NAV visada turi turėti sprendimo dėl alimentų ir susitarimo kopiją.

 

Kaip elgtis, jei norite, kad NAV nustatytų alimentus?

Turite užpildyti šias formas: NAV 54-00.08 ir NAV 54-00.15. Kartu su formomis yra dokumentų sąrašas, kuriuos reikia pridėti prie jūsų paraiškos.

Yra apribojimų, kokia atgaline data gali būti nustatomi alimentai. Kai pateikiate prašymą pakeisti vaiko alimentus, pakeitimas paprastai įsigalios praėjus mėnesiui nuo prašymo gavimo (jei bus laikomasi alimentų pakeitimo sąlygų).

 

Pranešimas apie NAV sprendimą

Kai NAV nacionalinis socialinio draudimo užsienyje biuras išnagrinės reikalavimus, abi šalys gaus pranešimus apie sprendimą.