Kai tėvai negyvena kartu, pagrindinis vaiko globėjas gali perleisti kai kurias savo priežiūros išmokų dienas kitam tėvui. Jei esate vienintelis vaiku besirūpinantis asmuo, kai kurias priežiūros išmokų dienas galite perleisti naujam sutuoktiniui ar kartu gyvenančiam partneriui.

Jei susitarėte dėl bendros vaiko priežiūros (50/50), priežiūros išmokų dienos bus padalytos tėvams vienodai.

Priežiūros išmokų dienų pasidalijimas tarp tėvų

Tėvas, su kuriuo vaikas nuolat gyvena, gali perleisti dienas kitam tėvui. NAV apskaičiuoja priežiūros išmokų dienų skaičių, kurios kiekvienam iš tėvų priklauso pagal sutartą vizitų tvarką.

Jei prašymas nėra pasirašytas abiejų tėvų, turite pridėti rašytinį pareiškimą, patvirtinantį abiejų tėvų pasirašytą susitarimą dėl vizitų arba pridėti šios sutarties kopiją.

Paprastai negalite dalintis priežiūros išmokų dienomis, jei turite vaiką su nauju sutuoktiniu ar drauge gyvenančiu partneriu. Yra išimtis – jei jums buvo suteiktos papildomos priežiūros išmokų dienos, nes jūsų vaikas serga lėtine liga arba yra neįgalus. Tuomet galite pasidalinti šiomis priežiūros išmokų dienomis.

 

Priežiūros išmokų dienų perleidimas naujam sutuoktiniui/kartu gyvenančiam asmeniui

Jei esate vienintelis vaiku besirūpinantis asmuo, 10 priežiūros išmokų dienų galite perleisti naujam sutuoktiniui ar kartu gyvenančiam partneriui. Jei esate tik kartu gyvenantys partneriai – turite būti kartu išgyvenę bent 12 mėnesių.

 

Kaip pasidalinti ir perduoti priežiūros išmokų dienas?

Turite pranešti NAV, pateikdami formą NAV 09-06.05.