Galite gauti globos išmokas kaip kompensaciją už prarastas pajamas kai rūpinatės artimu jums asmeniu paskutiniais jo ar jos gyvenimo etapais.

Kas yra slaugos pašalpa, kai rūpinatės artimu jums asmeniu paskutiniais jo ar jos gyvenimo etapais?

Slaugos pašalpa kompensuoja prarastas pajamas, kai rūpinatės artimu jums asmeniu paskutiniais jo ar jos gyvenimo etapais. Asmuo, kuriam reikia priežiūros, turi gyventi savo namuose ar asmens, kuris kreipiasi dėl slaugos pašalpos, namuose. Teisė į slaugos pašalpą nustoja galioti, jei asmuo, kurį globojate yra priimamasį įstaigą ar miršta.

 

Kam priklauso slaugos pašalpa?

Kad galėtumėte gauti slaugos pašalpą, asmuo, kurį slaugote turi sutikti su jūsų globa. Jei asmuo, kuriam reikia priežiūros, per sunkiai serga, kad pateiktų sutikimą, prašyme turi būti nurodyta medicininė pažyma apie jo būklę.

Paprastai, jūs turite išdirbti paskutines 4 savaites prieš pradedant gauti slaugos pašalpą ir turite prarasti pajamas dėl rūpinimosi ligoniu. Jūsų pajamos turi atitikti ne mažiau kaip pusę bazinės nacionalinio draudimo sumos.  Kai slaugote artimąjį, per savaitę turite ne mažiau kaip 20 proc. susimažinti darbo krūvį, t. y. bent viena darbo diena per savaitę.

 

Kokio dydžio pašalpą gausite?

Slaugos pašalpa apskaičiuojama taip pat kaip ir ligos išmokos. Slaugos išmokos mokamos nuo pirmos dienos. Pašalpos dydis nustatomas remiantis dokumentais pagrįstomis pajamomis nuo tos dienos, kai prašote slaugos išmokų. Maksimali išmoka yra 6 kartus didesnė už nacionalinę draudimo bazinę sumą. Slaugymo pašalpa mokama 5 dienas per savaitę, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius.

Jūsų darbdavys gali iš anksto išmokėti slaugos pašalpą ir reikalauti kompensacijos iš NAV.

 

Kiek laiko gausite slaugos pašalpą?

Galite gauti slaugos pašalpą iki 60 darbo dienų.

Jei daugiau nei vienas asmuo užsiima slauga, šie asmenys turi iš viso 60 darbo dienų, tačiau NAV negali mokėti slaugos pašalpos daugiau nei vienam asmeniui tą pačią dieną.

Jei dirbate ne visą darbo dieną, tačiau visą laiką rūpinatės slauga, savo slaugos pašalpą išnaudosite per 60 darbo dienų.

Net jei slaugysite artimąjį tik dalį dienos, vis tiek išnaudosite vieną iš 60 darbo dienų.

Teisė į slaugos pašalpą nustoja galioti, jei asmuo, kurį globojate yra priimamas į įstaigą ar miršta.

 

Kaip pateikti prašymą?

Turite užpildyti ir pasirašyti formą “Prašymas slaugos pašalpai, slaugant ką nors paskutiniais gyvenimo etapais, ir su kuriais esate susietas glaudžiais ryšiais” (NAV 09-12.05). Šioje formoje taip pat yra keletas punktų, kuriuos taip pat turi užpildyti ir pasirašyti gydytojas arba sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje buvo gydomas pacientas.

Mes taip pat reikalaujame informacijos apie jūsų pajamas:

  • Jei dirbate, jūsų darbdavys privalo užpildyti ir pateikti pajamų ir mokesčių informacijos formą (NAV 08-30.01). Taip pat turite pasirūpinti, kad jūsų darbdavys pateiktų formą NAV. Jei dienos neimamos iš eilės, jūsų darbdavys turi pateikti NAV jūsų pajamų informaciją už kiekvieną nedarbo laikotarpį kartu su dienų, kuriomis nedirbate dėl ligonio slaugos, sąrašu.
  • Jei esate savarankiškai arba laisvai samdomas darbuotojas, turite pateikti formą NAV 09-35.01.
  • Jei esate laikinai bedarbis, turite naudoti formą NAV 08-47.05.

Jei prašote pašalpą pratęsti ir nuo paskutinio jūsų slaugos pašalpos mokėjimo praėjo mažiau nei 4 savaitės arba jei jūs gaunate bedarbio išmokas, tėvystės išmokas, mokymosi išmokas ar ligos išmokas, informacijos apie pajamas pateikti nereikia. Tačiau, jei esate darbuotojas, jūsų darbdavys privalo informuoti NAV kam skiriamas mokestis. Jūsų darbdavys gali naudoti formą NAV 08-30.01.

 

Paraiškos pateikimo galutinis terminas

NAV gali suteikti slaugos pašalpas už 3 mėnesius iki jūsų prašymo pateikimo mėnesio, jei atitiksite visus kriterijus. Pvz., jei prašote slaugos pašalpos už birželio mėnesį, turite pateikti prašymą NAV iki rugsėjo pabaigos.

 

Pranešimas apie pakitimus

Jūs privalote nedelsdami pranešti NAV  jei:

  • asmuo, kurį slaugote, priimamas į instituciją;
  • asmuo, kurį slaugote, miršta;
  • padidinote darbo valandų skaičių arba grįžote į darbą;
  • atostogaujate.

 

Mokėjimai

Galite pamatyti numatomą apdorojimo laiką jūsų apskrityje. Norint, kad prašymas būtų išnagrinėtas, reikia pateikti visus reikiamus dokumentus.

Apytiksliai, praėjus 10 dienų nuo paraiškos pateikimo, galite prisijungti, kad pamatytumėte savo prašymo statusą.

Eikite į mokėjimo datas, atostogų išmokas ir mokesčius, kad pamatytumėte, kada bus sumokėta jūsų slaugos pašalpa. Galėsite peržiūrėti visus savo mokėjimus iš NAV per pastaruosius tris mėnesius. Ditt NAV taip pat galite pakeisti savo registruotą banko sąskaitos numerį.

 

Ar turite papildomų klausimų apie slaugos pašalpą? 

Skambinkite tel.: 55 55 33 33 (spauskite 3, paskui 1), kad pasikalbėtumėte su vienu iš mūsų patarėjų, kurie gali atsakyti į jūsų klausimus apie slaugos pašalpą.