Jei turėsite lankyti kursus ar kitą mokymosi programą, reikalingą pasirūpinti lėtinėmis ligomis sergančiu ar neįgaliu vaiku, galite gauti mokymosi išmokas kaip kompensaciją už prarastas pajamas.

Kas gali gauti mokymosi išmokas?

Jei turite apmokamą darbą ir rūpinatės lėtinėmis ligomis sergančiu ar neįgaliu vaiku, galite gauti mokymosi išmokas. Jei kiti globėjai, išskyrus tėvus, kreipiasi dėl mokymosi išmokų, jie turi rūpintis vaiku nuolat arba reguliariai. Nepakanka būti giminaičiu ar palaikyti artimą ryšį su vaiku.

Išmokos gali būti mokamos keletui globėjų tuo pačiu metu.

Specialistai, susiję su vaiku, pvz., mentoriai ar socialiniai darbuotojai (“støttekontakt”), laikinosios globos namai (“avlastningshjem”) ar kiti panašūs profesionalūs globėjai, neturi teisės gauti mokymosi išmokų.

 

Kada galite gauti mokymosi išmokas?

Kad galėtumėte gauti mokymosi išmokas, turite rūpintis vaiku, kurio negalia ar liga trunka ilgiau kaip vienerius metus, ir atitikti šiuos reikalavimus:

 • turite gauti reikalingą apmokymą, kad galėtumėte rūpintis vaiku;
 • turite gauti mokymus patvirtintoje sveikatos priežiūros įstaigoje arba dalyvauti auklėjimo kursuose viešame specialiojo ugdymo centre;
 • mokymasis turi trukti visą darbo dieną per vieną savaitę. Kelionės laikas gali būti įtrauktas.

Mokymosi išmokas galite gauti jei:

 • dirbote keturias savaites prieš mokymosi laikotarpį;
 • gavote bedarbio išmokas, ligos išmokas, tėvystės ar slaugos pašalpas, pajamas, lygias pusei nacionalinio draudimo bazinio dydžio;
 • praradote pajamas, jums yra reikalingi mokymai.

Mokymosi išmokos mokamos tik už tą laiką, kurio metu jūs iš tikrųjų mokotės, bet ne už namų darbus ar praktinius užsiėmimus už kursų ribų ir t. t. Galite įtraukti būtiną kelionės pirmyn – atgal iki mokymosi vietos laiką.

Mokymosi išmokos gali būti skiriamos net tada, kai vaikui sukanka 18 metų. Kad galėtumėte gauti mokymosi išmokas, turite būti atsakingas už kasdienę vaiko globą. Paprastai jūs neturėsite teisės gauti mokymosi išmokų, jei vaikas gyvens savo nuosavuose namuose ar įstaigoje.

Jūs neturite teisės gauti mokymosi išmokos, jei:

 • Įstojimo tikslas yra mokymasis. Jei tikslas yra operacija, egzaminas, atestavimas ir gydymas, priežiūros išmoka arba slaugos pašalpa – yra tos išmokos, kurias turėtumėte gauti.
 • tikslas yra parengti personalą ir darbuotojus mokyklose, darželiuose, SFO (slauga iki mokyklos ir po mokyklos) bei kompanionus.

 

Kas yra patvirtinta sveikatos priežiūros įstaiga?

Sveikatos priežiūros įstaigą patvirtina Savivaldybių sveikatos tarnybos nutarimas arba Specialiųjų sveikatos priežiūros paslaugų įstatymas. Įstaiga dažniausiai teikia stacionarų apgyvendinimą, kelių tipų sveikatos priežiūros personalo paslaugas ir gydymo galimybes. Tipiški pavyzdžiai yra ligoninės, reabilitacijos įstaigos ir ambulatorinės klinikos.

Kursai arba mokymai gali būti rengiami ir kitose mokymosi įstaigose, jei mokymus organizuoja sveikatos priežiūros įstaiga ir ji prisiima profesinę ir finansinę atsakomybę už kursus ar apmokymą. Tai taip pat apima išlaidas, kurias patiria globėjai mokydamiesi.

 

Kas yra nepatvirtinta sveikatos priežiūros įstaiga?

Kai dalyvaujate ne pelno, vartotojų ar paramos organizacijų organizuojamuose mokymuose, jūs neturite teisės gauti mokymosi išmokų.

Jei NAV abejoja, ar mokymo įstaiga yra įgaliotoji sveikatos priežiūros įstaiga, ar yra specialiojo ugdymo išteklių centras, sveikatos priežiūros įstaigos pačios turi dokumentais nustatyti savo statusą. Vaikų, jaunimo ir šeimos reikalų biuras (Bufetat) ir Techninės pagalbos centras yra sveikatos priežiūros įstaigų, kurios nėra patvirtintos, pavyzdžiai.

 

Išvykimas gydytis užsienyje

Galite gauti mokymosi išmokas iki 2 savaičių Norvegijos sveikatos priežiūros įstaigos patvirtinto gydymosi užsienyje metu, kai vaikas serga psoriaze, artritu, plaučių liga, atopine egzema ir t. t. Mokymosi išmokos gali būti skiriamos ne ilgiau kaip dvi savaites, nes mokymasis nėra toks intensyvus ir tęstinis.
Po šių dviejų savaičių priežiūros išmokos gali būti naudojamos prarastoms pajamoms padengti.

 

Kokio dydžio išmokas gausite?

Mokymosi išmokos skaičiuojamos taip pat kaip ir ligos išmokos. Jūs gaunate išmokas už mokslą nuo pirmos dienos. Apskaičiavimo pagrindas nustatomas atsižvelgiant į pajamas, kurios gali būti užfiksuotos tuo metu, kai kreipiatės dėl mokymo mokesčių. Maksimali išmoka yra 6 kartus didesnė už nacionalinio draudimo bazinę sumą. Mokymosi išmokos mokamos 5 dienas per savaitę, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius.

Jūsų darbdavys gali iš anksto išmokėti mokymosi išmokas ir reikalauti kompensacijos iš NAV.

 

Kiek laiko gausite mokymosi išmokas?

Mokymosi išmokos gali būti mokamos tol, kol atitinkate reikalavimus jas gauti.

 

Kaip pateikti prašymą?

Privalote užpildyti ir pasirašyti „Prašymą išmokėti mokymosi išmokas“ (forma NAV 09-11.08).

Formoje taip pat yra punktai, kuriuos turi užpildyti ir pasirašyti gydytojas sveikatos priežiūros įstaigoje arba specialiojo ugdymo išteklių centras, kuris yra atsakingas už mokymą.

Labai svarbu, kad gydytojas pateiktų tikslią informaciją apie vaiko diagnozę/neįgalumą ir rekomenduojamą mokymą. Gydytojas taip pat turi įvertinti, ar mokymas yra būtinas ir kiek valandų kasdien praleidžiama mokymui.

Jei prašote mokymosi išmokų, susijusių su kelionėmis gydytis užsienyje, privalote pridėti patvirtinimą, kad Oslo universitetinė ligoninė sutinka dėl apsistojimo/ keliavimo.

Mes taip pat reikalaujame informacijos apie jūsų pajamas:

 • Jei esate įdarbintas, jūsų darbdavys privalo užpildyti ir pateikti pajamų ir mokesčių informacijos formą (NAV 08-30.01). Taip pat turite pasirūpinti, kad jūsų darbdavys pateiktų formą NAV.
 • Jei esate savarankiškai arba laisvai samdomas darbuotojas, turite pateikti formą NAV 09-35.01.
 • Jei esate laikinai bedarbis, turite naudoti formą NAV 08-47.05.

Jei prašote pratęsti išmokas ir praėjo mažiau nei 4 savaitės nuo paskutinių mokymosi išmokų mokėjimo, arba jei jūs tiesiogiai pereinate iš bedarbio išmokų, tėvystės išmokų, slaugos pašalpos ar ligos išmokų, mums nereikia jokios informacijos apie jūsų pajamas. Tačiau, jei esate darbuotojas, jūsų darbdavys privalo informuoti NAV kam skiriamas mokestis. Jūsų darbdavys gali naudoti formą NAV 08-30.01.

 

Paraiškos pateikimo galutinis terminas

NAV gali suteikti mokymosi išmokas už 3 mėnesius iki jūsų prašymo pateikimo mėnesio, jei atitiksite visus kriterijus. Pvz., jei prašote mokymosi išmokos už birželio mėnesį, turite pateikti prašymą NAV iki rugsėjo pabaigos.

 

Pranešimas apie pakitimus

Jūs privalote nedelsdami pranešti NAV, jei:

 • įvyko pokyčių;
 • padidinote darbo valandų skaičių arba grįžote į darbą;
 • atostogaujate.

 

Mokėjimai

Galite pamatyti numatomą apdorojimo laiką jūsų apskrityje. Norint, kad prašymas būtų išnagrinėtas, reikia pateikti visus reikiamus dokumentus.

Apytiksliai praėjus 10 dienų nuo paraiškos pateikimo, galite prisijungti pie NAV ir pamatyti savo prašymo statusą.

Sužinokite daugiau apie mokėjimo datas, atostogų išmokas ir atleidimą nuo mokesčių. Galėsite peržiūrėti visus savo mokėjimus iš NAV per pastaruosius tris mėnesius. “Ditt NAV” taip pat galite pakeisti savo registruotą banko sąskaitos numerį.

 

[Ar turite papildomų klausimų apie mokymosi išmoką?

Jei norite gauti papildomą informaciją, susisiekite su NAV kosultantais tel.: 55 55 33 33 (spauskite 3).