Bazinės išmokos padengia būtinas papildomas išlaidas, atsiradusias dėl nuolatinių sužalojimų, ligų, negalios ar įgimtų defektų.

Kas gali gauti bazines išmokas?

Galite gauti bazines išmokas, jei patiriate papildomų išlaidų, kurių neturi sveiki žmonės.

Sąvoka papildomos išlaidos apima periodines išlaidas, patiriamas dėl ligos ar sužeidimo, kurių prieš tai neturėjote. Jei neįmanoma palyginti dabartinės situacijos su anksčiau buvusiomis išlaidomis, jūsų išlaidos bus lyginamos su išlaidomis, kurių sveikiems žmonėms reikia tenkinti tą patį poreikį.

Norint gauti bazines išmokas, šias papildomas išlaidas, paprastai dėl jūsų sveikatos būklės, turite patirti 2–3 ar daugiau metų. Išlaidos vaistams neįtraukiamos į bazinę išmoką.

 

Kas yra padengiama?

Bazinė išmoka mokama 6 skirtingais tarifais. Jūsų bendros papildomos išlaidos nustato, kokia suma jums priklauso. Jūsų papildomos išlaidos turi atitikti ne mažiau kaip 1 dydį.

Jūs gausite bazines išmokas, jei turėsite papildomų išlaidų dėl:

  1. reikalingų technologijų pagalbos;
  2. skirtumo tarp transporto išlaidų, kai buvote sveikas ir dabartinių su transportu susijusių išlaidų;
  3. šuns vedlio išlaikymo;
  4. tekstinio telefono naudojimo (naudojamas kurčių žmonių) ir, ypatingais atvejais, reguliariojo (laidinio) telefono ryšio (Šios išlaidos yra padengiamos tik ypatingais atvejais, t. y. tiems asmenims, kurie yra visiškai priklausomi nuo telefono, kad galėtų bendrauti su kitais ir turi ribotus finansinius išteklius. Bazinės išmokos nepadengia mobiliųjų telefonų išlaidų.);
  5. protezų naudojimo, tvarsčių ir t. t. (Asmenims, kurie naudoja protezus virš riešo ar virš kulkšnies, automatiškai suteikiama bazinė pirmo tarifo išmoka.);
  6. papildomų maisto kainų dėl specialių dietinių apribojimų. Dietos ribojimai turi būti pagrįsti moksliniais dokumentais ir visuotinai priimtini medicinos praktikoje. Speciali dieta turi padėti pagerinti sveikatos būklę. Diagnozę turi nustatyti specialistas. Kai kurios diagnozės, įskaitant celiakijos ir cistinės fibrozės atvejus, asmenims, gaunantiems fiksuotą bazinę išmoką, nereikalauja dokumentais įrodyti papildomas išlaidas. Kitos diagnozės, susijusios su maisto netolerancija ir papildomos maisto išlaidos dėl specialių mitybos poreikių, vertinamos atskirai.
  7. papildomo drabužių, patalynės, batų nusidėvėjimo (jei jie dažniau plaunami arba dažniau dėvimi).

Bazinės išmokos, slaugos pašalpos ir didesnės slaugos pašalpos tarifai.

 

Kiek laiko gausite bazinę išmoką?

Bazinų išmokų gavimo laikas neribotas, išskyrus papildomas transporto išlaidas, susijusias su sutrikusiu funkciniu pajėgumu, kurios nuo 70 metų nepadengiamos.

Jūsų poreikis gauti išmokas ir tarifai, kuriuos galite gauti, gali ilgainiui gali pasikeisti. Jei jūsų paraiška bus patvirtinta, vėliau galėsite gauti pranešimą, kad jūsų išmoka bus iš naujo persvarstoma. Tokiais atvejais gausite laišką, kuriame bus prašoma pateikti informaciją apie jūsų dabartinę padėtį ir dokumentus, kurių reikia išmokai gauti.

 

Kaip pateikti prašymą?

Turite pateikti raštišką paraišką bazinei išmokai gauti. Forma pateikiama skiltyje “Formos ir paraiškos”.

Paraiškoje taip pat turite nurodyti savo gydytojo/gydytojų vardą ir gydytojo adresą. Jums nereikia pateikti medicininės informacijos.

Jei kreipiatės dėl bazinių išmokų drabužių ir patalynės dėvėjimui padengti, turite pridėti formą “Ekstra Utgifter til slitasje på klær og sengetøy”.

Taip pat turite pateikti papildomų išlaidų dokumentus (pvz., galimų pasikartojančių išlaidų sąrašą ar čekius). Paprastai jūs turite užfiksuoti papildomas išlaidas, pateikdami čekius/kvitus per ne trumpesnį kaip trijų mėnesių laikotarpį.

Jei prašote bazinės išmokos transporto išlaidoms padengti, turite pridėti formą “Grunnstønad til særskilt transport / drift av egen bil”.

 

Pranešimas apie pakitimus

Jei bazinų išmokų poreikis, ar jūsų šeimos padėtis pasikeis, jei planuojate apsigyventi užsienyje, gali pasikeisti jūsų mokėjimai iš NAV.  Todėl jūs turite nedelsdami pranešti apie bet kokius pakitimus NAV .

 

Mokėjimai

Sužinokite daugiau apie mokėjimo datas, atostogų išmokas ir atleidimą nuo mokesčių.Taip pat galite patikrinti savo mokėjimus jūsų mokėjimų skiltyje.

Jei išmokos mokamos vienam iš jūsų vaikų, čia nerasite informacijos apie mokėjimus, nes išmokos vaikams iki 18 metų mokamos į vaiko banko sąskaitą.

Jei ši banko sąskaita nebuvo užregistruota arba nurodėte kitą sąskaitos numerį, praneškite NAV.

Metinis patvirtinimas bus išsiųstas vaikui. Jei norite gauti informaciją, susijusią su jūsų vaiku, skambinkite į NAV tel.: 55 55 33 33.