Tėvystės išmokos gali būti atidėtos arba derinamos su darbu ar atostogomis. Taip pat galite tuo pačiu metu reikalauti laipsninio mokėjimo dalimis.

Tėvystės išmokų atidėjimas

Motina gali atidėti paskutines 4 motinystės atostogų savaites, o tėvas gali atidėti visą tėvystės išmokų laikotarpį. Taip pat galite atidėti bendrąjį tėvystės išmokų laikotarpį, išskyrus tris savaites iki nustatytos datos, kuris yra skirtas motinai. Įvaikinimo atveju, visas laikotarpis gali būti naudojamas suteikiant tėvystės atostogas, įskaitant tėvystės dalį.

Atidėti atostogas galite, jeigu:

  • jūs dirbate pilną darbo dieną,
  • jūs turite teisę į įstatymų numatytas atostogas, t. y. 21 darbo dieną (atostogos, suteiktos pagal kolektyvinę darbo užmokesčio sutartį, nesiskaičiuoja),
  • jūs, dėl ligos, negalite rūpintis vaiku,
  • jūs arba jūsų vaikas gydotės stacionare.

Jei norėsite atidėti tėvystės išmokų mokėjimą, nes dirbate visą darbo dieną, jūsų prašymas atidėti mokėjimą turi būti pateiktas NAV ne vėliau kaip prieš dieną iki atidėjimo pradžios. Jei norite atidėti tėvystės išmokų dalį, NAV turi gauti jūsų prašymą ne vėliau kaip paskutinę bendrojo laikotarpio dieną.

Jei norite atidėti tėvystės išmokų mokėjimą dėl savo sveikatos, turite pateikti šiuos dokumentus, kurie rodo:

  • kaip liga ar sužalojimas daro įtaką jūsų gebėjimui rūpinantis vaiku;
  • kiek jūs esate priklausomas nuo svetimos  pagalbos;
  • kokia tikėtina ligos ar traumos trukmė.

Nepakanka, kad jūsų gydytojas paprasčiausiai parašytų, kad jums reikalinga pagalba vaiko priežiūrai.

Jei abu tėvai turi teisę į tėvystės išmokas ir tėvas nori atidėti išmokų dalį arba bendrąjį laikotarpį, motinai nereikia būti įdarbintai arba užsiimti kita lygiaverte veikla.

Jei tėvas yra vienintelis asmuo, turintis teisę į tėvystės išmokas, ir jis nori atidėti tėvystės išmokų mokėjimą, yra tam tikrų reikalavimų, taikomų motinos veiklai.
Jei tėvas nori atidėti išmokas 2 savaitėms ar ilgiau, nes dirba visą darbo dieną, jis pirmiausia turi būti gavęs tėvystės išmokas nuolat (mažiausiai 6 savaites). Per šias šešias savaites tėvystės išmokos gali būti derinamos su darbu.

 

Darbo derinimas su tėvystės išmokomis

Galite pasirinkti gauti tėvystės išmoką kartu su ne visos darbo dienos darbu, vadinamą laipsnine tėvystės išmoka.

Motinos 3 savaitės iki gimdymo ir 6 pirmosios savaitės pagimdžius yra išimtis. Šių 9 savaičių negalima atidėti ar skirstyti dalimis.

Mokėjimo dalimis tėvystės išmokos kompensuoja skirtumus tarp pusės darbo dienos ir visos darbo dienos. Tėvystės išmokos mažinamos proporcingai pagal tai, kiek jūs dirbate, kad galėtumėte gauti tėvystės išmokas ilgiau. Bendra sumokėta suma yra vienoda, neatsižvelgiant į tai, ar jūs reikalaujate mokėjimo dalimis tėvystės išmokų ar pilnų tėvystės išmokų. Jūsų darbo dienos trukmė neribojama.

Pasirinkti laipsnines tėvystės išmokas tėvai gali vienu metu arba kiekvienas atskirai. Jei nuspręsite lygiagrečiai gauti laipsnines išmokas, visos išmokos negali viršyti 100 proc. Pavyzdžiui, jei tėvas nori dirbti ne visą darbo dieną ir gauti laipsnines tėvystės išmokas, kurios nėra tėvystės išmokos dalis, reikalaujama, kad motina taip pat dirbtų ir gautų ne mažesnį atlyginimą nei apskaičiuotų išmokų procentinė dalis, kurios reikalauja tėvas. Šis reikalavimas taikomas net tada, kai motina nėra sukaupusi jokių atskirų tėvystės išmokų teisių.

Jei tėvas nori dalį atostogų panaudoti  bendrame išmokų laikotarpyje, yra tam tikrų reikalavimų, kuriuos turi įvykdyti motina profesinės veiklos atžvilgiu.

Dėl laipsninių išmokų turite kreiptis nustatytu laiku. Tai taip pat taikoma, jei jūs kreipiatės, norėdami pakeisti savo išmokų dalimis sąlygas.

Galite gauti atostogas, kai gaunate tėvystės išmokas.

 

Lygiagretūs prašymai

Galite pasirinkti tuo pačiu metu gauti iki 150 proc. tėvystės išmokų per 100 proc. motinystės ir tėvystės laikotarpį su 50 proc. bendro laikotarpio. Kai prašote 100 proc. savo dalies, kitas iš tėvų gali reikalauti iki 50 proc. laipsninių išmokų iš bendrojo laikotarpio. Pavyzdžiui, jei tėvas prašo savo tėvystės dalies 100 proc. ir motina nori 50 proc. tėvystės išmokų tuo pačiu metu, motina turi dirbti bent 50 proc. darbo dienos. Jei ji nori gauti 20 proc. laipsnines išmokas ir likti namuose, ji turi dirbti 80 proc. visos darbo dienos.

 

Lygiagretūs prašymai, susiję su daugiau vaikų gimimu ar įvaikinimu

Paprastai, pirmosios šešios savaitės po gimdymo yra skirtos motinai, tačiau dėl kartotinių gimdymų, kuomet vienu metu gimsta daugiau nei vienas vaikas, tėvas ir motina gali kartu reikalauti tėvystės išmokų. Tėvas turi pasirinkti vieną iš šių alternatyvų:

  • Tėvo kvota (išmokų suma) priklauso nuo to, ar motina pasirinko 80 ar 100 proc. išmokas.
  • Papildomos savaitės suteikiamos dėl kartotinių gimdymų.

Turite pasirinkti, ar tėvas naudos savo tėvystės atostogų dalį, ar papildomas savaites kartu su motinos atostogomis. Lygiagrečius prašymus galima padalyti į kelis atskirus laikotarpius. Jei tėvas nusprendžia gauti savo tėvystės išmokas kartu su motinos atostogomis, jūsų tolesnės tuo metu galiojančios išmokos, apribojamos papildomų suteiktų savaičių sąskaita.[/swpm_protected]