Kai negyvenate su vaiku, jūs teisiškai privalote mokėti alimentus. Tai taip pat taikoma tuo atveju, kai globą turintis tėvas ir vaikas gyvena Norvegijoje, o jūs gyvenate užsienyje.

NAV nacionalinis socialinio draudimo užsienyje biuras ar kitos šalies valdžios institucijos tvarko vaiko alimentų bylą, kai vienas iš tėvų ar vaikas gyvena užsienyje.

Nacionalinio socialinio draudimo užsienyje biuro adresas yra: Postboks 8138 Etterstad, 0033 Oslas, Norvegija.

Telefonas: (+47) 21 07 37 00.

Kaip nustatomi alimentai?

Alimentus galima nustatyti trimis būdais:

  • Galite sudaryti privatų susitarimą
  • Galite kreiptis dėl alimentų, kuriuos nustato NAV nacionalinis socialinio draudimo užsienyje biuras ar šalies, kurioje gyvenate, valdžios institucijos
  • Vaiko globą turintis tėvas gali kreiptis dėl alimentų, kuriuos nustato NAV nacionalinis socialinio draudimo užsienyje biuras ar šalies, kurioje gyvenate, valdžios institucijos

 

Kaip sudaryti privatų susitarimą?

Galite laisvai susitarti dėl mokamų alimentų dydžio. Tai leidžia jums pritaikyti alimentų sumą pagal jūsų konkrečią situaciją. Skaitykite daugiau apie privatų susitarimą

 

Kaip NAV nacionalinis socialinio draudimo užsienyje biuras nustato alimentus?

Alimentai visada nustatomi pagal šalies nuožiūrą, kai vienas iš tėvų ar vaikas gyvena užsienyje. Tačiau tie patys pagrindiniai principai taikomi, kai abu tėvai gyvena Norvegijoje. Atsižvelgiama į gyvenimo lygį tėvų ir vaiko šalyse, atsižvelgiama ne tik į kiekvienos šalies pajamų lygį bet ir į valiutos keitimo kursų skirtumus.

Kai vaikas ir abu tėvai gyvena Norvegijoje, kiekvienas iš tėvų privalo sumokėti mokestį, kai NAV nustato alimentus. Kai vienas iš jūsų gyvena užsienyje, NAV nustato mokėjimą, nereikalaudamas jokio mokesčio iš tėvų.

 

Kaip nustatomi alimentai užsienyje?

Daugumoje šalių alimentai nustatomi teismo sprendimu arba nutarimu. Jei prašote nustatyti alimentus šalies, kurioje gyvenate, valdžios institucijos, turite susisiekti su tinkama institucija / teismu.

Jei gyvenate šalyje, kuri ratifikavo Lugano konvenciją (Šveicarija, Islandija ir visos ES šalys), jūs, kaip globos neturintis tėvas, paprastai turite kreiptis dėl mokėjimų nustatymo ar pakeitimo toje šalyje, kurioje gyvena globą turintis tėvas. T.y. Norvegijoje, kai jis / ji gyvena Norvegijoje. Tačiau konvencija nustato, kad globą turintis tėvas turi teisę pasirinkti, kurioje šalyje mokėjimas bus nustatytas. Norvegija ratifikavo Lugano konvenciją.

 

Kiek laiko turėsite mokėti alimentus?

Pagal Norvegijos taisykles nustatomi mokėjimai taikomi iki mėnesio, kurį vaikui sukanka 18 metų, imtinai.

Kai vaikui sukanka 18 metų, vaikas ir tėvas, kuris atliko mokėjimus, sudaro sutartį, kad tęstų alimentų mokėjimą. Jei vaikas tęsia įprastą mokymąsi po to, kai jam sukako 18 metų, vaikas gali pateikti paraišką NAV nacionalinio socialinio draudimo užsienyje biurui , kad gautų alimentus, nustatomus suėjus 18 metų. Įprastas mokymasis pirmiausia turi būti suprantamas kaip mokymasis vidurinėje mokykloje. Kai NAV nustato alimentus vaikams nuo 18 metų, mokėjimai yra ribotam laikui.

 

Alimentų išskaitymas

Iš pradžių alimentai turi būti mokami privačiai, tiesiogiai globos neturinčiam tėvui pervedant mokėjimus globą turinčiam tėvui. Vaiko globą turintis tėvas gali gauti pagalbos iš NAV dėl alimentų išskaitymo.

Vaiko globą turintis tėvas gali gauti Norvegijos valdžios institucijų paramą mokėjimui išskaityti. Galite kreiptis tiesiogiai į NAV nacionalinį socialinio draudimo užsienyje biurą. NAV tada susisieks su atitinkamos šalies, kurioje gyvenate, valdžios institucijomis. Išskaityti mokėjimai bus siunčiami iš šios institucijos į NAV, kuris vėliau persiūs mokėjimą globą turinčiam tėvui.

Kai NAV išskaito alimentus, nėra jokio skirtumo, ar alimentus nustato NAV, ar užsienio valstybės institucija ar tai padaryta pagal privatų susitarimą. Tačiau NAV visada turi gauti sprendimo / nuosprendžio / susitarimo kopiją.

 

Kaip elgtis, jei norite, kad NAV nustatytų alimentus?

Turite užpildyti formas NAV 54-00.05 ir NAV 54-00.15 Pildydami paraišką rasite dokumentų, kuriuos reikia pateikti kaip priedus, apžvalgą.

Yra apribojimų, kokia atgaline data gali būti nustatomi alimentai.

Kai pateikiate prašymą pakeisti vaiko alimentus, pakeitimas paprastai įsigalios praėjus mėnesiui nuo prašymo gavimo (jei bus laikomasi alimentų pakeitimo sąlygų).

 

Pranešimas apie sprendimą

Abi šalys gaus pranešimą apie NAV sprendimą.