Vaikų priežiūros išmokos skiriamos vienišiems tėvams, kurios padės jums sumokėti už vaiko priežiūrą, kai esate darbe.

Kas gali gauti vaiko priežiūros išmokas?

Turite atitikti žemiau nurodytus konkrečius reikalavimus, kad galėtumėte gauti išmokas kaip vieniša motina ar vienišas tėvas.

 • Jūs ir jūsų vaikas turėjote būti Nacionalinės draudimo sistemos nariais per pastaruosius trejus metus.
 • Jūs ir jūsų vaikas turite gyventi Norvegijoje.
 • Jūs turite būti nesusituokę, išsiskyrę arba gyvenantys atskirai.
 • Jūs rūpinatės savo vaiku vieni.
 • Jūs neturite gyventi su vaiko tėvu/motina, jei būtų kitaip, reikštų, kad jūs iš tikrųjų nesate vieniša motina ar vienišas tėvas.
 • Jūs neturite turėti kartu gyvenančio partnerio.
 • Jūs nesate laikomi vieniša motina ar vienišu tėvu, jei gaunate arba anksčiau gavote vienišos motinos ar vienišo tėvo išmokas ir susilaukiate dar vieno vaiko su tuo pačiu partneriu.

Tačiau, Jums gali būti netaikomos kai kurios iš šių sąlygų. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į NAV, tel.: 55 55 33 33.

Jei atitiksite aukščiau aprašytus reikalavimus, galite gauti vaiko priežiūros išmokas, kad padengtumėte vaiko priežiūros išlaidas jei dirbate arba steigiate savo verslą.

Vaiko priežiūros išmokos skiriamos tam, kad galėtumėte patikėti kitam asmeniui vaiko priežiūrą, pvz., dienos priežiūros centrui (Barnehage), mokyklos moksleivių dienos priežiūros įstaigai (SFO) ar vaikų priežiūros specialistui ir mokėti už šią vaikų priežiūrą.

Jei jums reikalinga priežiūra vaikui, bet jūs esate įregistruotas NAV kaip darbo ieškantis asmuo arba jei lankotės NAV patvirtintoje mokymo programoje ar kursuose, paprastai neturite teisės gauti papildomų išmokų.

Išimtis taikoma, jei jau gaunate vaiko priežiūros išmokas pagal taisykles, kurios buvo nustatytos iki 2016 m. Pereinamojo laikotarpio taisyklės suteikia jums teisę gauti vaiko priežiūros išmokas ilgiau, kol neturite teisės gauti papildomų išmokų.

 

Kiek laiko gausite vaiko priežiūros išmokas?

Paprastai jūs turite teisę gauti vaiko priežiūros išmokas tol, kol vaikas baigs ketvirtus savo mokyklos metus. Jei jūsų vaikui reikia daug daugiau dėmesio nei kitiems tos pačios amžiaus grupės vaikams, jums gali būti suteikta teisė ir toliau gauti vaiko priežiūros išmokas po ketvirtųjų metų mokykloje. Norėdami gauti vaiko priežiūros išmokas ilgiau, turite įrodyti savo vaiko specialiuosius poreikius ir pateikti sveikatos pažymą.

Vaiko priežiūros išmokos taip pat gali būti pratęstos, jei jūs dirbdami turite ilgą laiką būti toli nuo namų arba turite nereguliarias darbo valandas (pavyzdžiui, dirbate pamaininį darbą). Visais atvejais turite pateikti dokumentus apie jūsų įdarbinimą, vaiko priežiūros tvarką ir tai, kiek mokate už vaiko priežiūrą.

Jums susirgus, turite teisę ir toliau gauti vaiko priežiūros išmokas iki 1 metų, neprarasdami teisės į vaiko priežiūros išmokas. Tai yra sąlyga, reiškianti, kad jūsų vaikas vis dar prižiūrimas kito asmens, kai sergate ir toliau mokate už vaiko priežiūrą.

Vaiko priežiūros išmokos suteikiamos vieneriems metams. Vaiko priežiūros išmokos paprastai nemokamos vieną mėnesį atostogų metu (liepos mėn.), kai vaikų dienos priežiūros ir mokyklos moksleivių dienos įstaigos yra uždarytos.

 

Apie pereinamojo laikotarpio išmokas

Atkreipkite dėmesį, kad jei gaunate arba ketinate kreiptis dėl pereinamojo laikotarpio išmokų, jūs naudojate laiką su pereinamojo laikotarpio išmokomis, jei tuo pačiu metu gausite vaiko priežiūros išmokas arba papildomas išmokas.

 

Kokią sumą gausite?

Vaiko priežiūros išmokos padengia 64 procentus dokumentais pagrįstų išlaidų. Tai reiškia, kad patys turite mokėti 36 procentus vaiko priežiūros išlaidų. Žr. tarifus

Jei jūsų metinės uždirbtos pajamos yra 6 kartus didesnės už nacionalinę draudimo bazinę sumą, jūs neturite teisės į vaiko priežiūros išmokas. Vaikų priežiūros išmokos neapmokestinamos ir mokamos nuo to mėnesio, nuo kurio jūs atitinkate reikalavimus. 

 

Išmokų nutraukimas

Dėl šių priežasčių jūs galite prarasti savo vienišos motinos ar vienišo tėvo išmokas per vieną mėnesį, jei:

 • išeinate iš darbo;
 • atsisakote priimti darbo pasiūlymą;
 • nesugebate sugrįžti į darbą, kai baigiasi jūsų tėvystės atostogų laikas;
 • atsisakote dalyvauti darbo rinkos schemose /įvertinime;
 • nedalyvaujate numatytame susitikime su NAV.

Jums suteiktos išmokos bus nutraukiamos tuo laikotarpiu, kai neatitiksite šių sąlygų.

Jei pateikiate neteisingą, klaidinančią informaciją arba visai nepateikiate jūsų bylai reikalingos informacijos, galite prarasti teisę į vaiko priežiūros išmokas iki 3 mėnesių už pirmą pažeidimą ir iki 6 mėnesių už kitus pakartotinius pažeidimus per atitinkamą 3 metų laikotarpį.

 

Kaip kreiptis dėl vaiko priežiūros išmokų?

Turite kreiptis dėl vaiko priežiūros išmokų naudodamiesi forma “Søknad om overgangsstønad, stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid og stønad til skolepenger til enslig mor eller far”, kurią rasite skiltyje “Formos ir paraiškos” (NAV 15-00.01).

Turite užpildyti visus reikiamus formos laukus ir pateikti visus reikalingus dokumentus. Kai jūsų prašymas bus apdorotas, gausite raštišką pranešimą apie sprendimą. Žr. svarstymo laiką savo apskrityje.

Jei norite gauti daugiau informacijos ar patarimų, galite skambinti NAV, tel.: 55 55 33 33.

Keliavimas į ar iš kitų šalių

Jei Norvegijos darbdaviui ketinate dirbti užsienyje ir likti Norvegijos nacionalinio draudimo sistemos nariu, jums gali būti skiriamos išmokos, skirtos vienišiems tėvams. Prieš kelionę turėtumėte nusiųsti prašymą NAV su tituliniu puslapiu iš nav.no. Pridėkite titulinį puslapį savo laiško priekyje ir nurodykite adresą, esantį šiame puslapyje. Jei turite klausimų, skambinkite NAV 55 55 33 33.

Jei ketinate išvykti iš šalies ilgesniam laikotarpiui, privalote pranešti apie tai NAV. Jums gali būti suteikta teisė gauti išmokas užsienyje 6 savaitėms (42 dienas) per 12 mėnesių laikotarpį.

Jei jums reikia dalyvauti profesinėje veikloje (dirbate, mokotės arba esate darbo ieškantis asmuo) ir ši veikla nutraukiama, nes esate laikinai užsienyje, paprastai nebegausite vienišos motinos ar tėvo išmokų.

Informacijoje, pridėtoje prie sprendimo, kurią jums pateikia NAV, taip pat rasite terminus, kurių turite laikytis, jei ketinate persikelti į užsienį.

 

Pranešimas apie pakitimus

Jūsų darbo užmokesčio pokyčiai, šeimyninės padėties ir (arba) darbo situacija gali turėti įtakos iš Norvegijos darbo ir socialinės gerovės administracijos gautam mokėjimui. Likimas gyventi užsienyje taip pat gali turėti įtakos jūsų išmokoms. Todėl jūs privalote nedelsdami pranešti apie visus pakitimus NAV .