Galite turėti teisę į specialiąsias išmokas tam tikroms išlaidoms, susijusioms su profesiniu vertinimu ar profesine veikla (pvz., konkrečioms priemonėms ar dalyvavimui patvirtintoje švietimo ar mokymo programoje) padengti.

Naujos taisyklės

Kas gali gauti papildomas išmokas ir paramą mokymuisi?

Turite atitikti žemiau nurodytus konkrečius reikalavimus, kad galėtumėte gauti išmokas kaip vieniša motina ar tėvas.

 • Jūs ir jūsų vaikas turėjote būti Nacionalinės draudimo sistemos nariais per pastaruosius trejus metus.
 • Jūs ir jūsų vaikas turi gyventi Norvegijoje.
 • Jūs turite būti nesusituokęs, išsiskyręs ar gyventi atskirai.
 • Jūs rūpinatės savo vaiku vieni.
 • Jūs neturite būti santykiuose su vaiko tėvu/motina, jei būtų kitaip, reikštų, kad jūs iš tikrųjų nesate vieniša motina ar tėvas.
 • Jūs neturite turėti kartu gyvenančio partnerio
 • Jūs nesate laikomi vieniša motina ar tėvu, jei jūs gaunate arba anksčiau gavote vienišos motinos ar tėvo išmokas ir susilaukiate dar vieno vaiko su tuo pačiu partneriu.

Galite būti atleisti nuo kai kurių sąlygų. Jei reikia daugiau informacijos, susisiekite su NAV, tel.: 55 55 33 33.

Jei atitiksite aukščiau aprašytas sąlygas, galite gauti papildomas išmokas ir paramą mokymuisi.

 

Kokią sumą galite gauti?

Papildomos išmokos ir parama už mokslą, jei jau studijuojate

Galite gauti papildomas išmokas, kurios apima ekonominę paramą mokyklos lankymui, jei turite teisę į pereinamojo laikotarpio išmokas ir gaunate išsilavinimą, kuris yra būtinas ir tinkamas darbo paieškai ar esamo darbo išlaikymui. Mokestis už mokslą ir mokesčiai taip pat gali apimti semestro mokestį ir egzamino mokestį.

Išmokos padengs vaiko priežiūros išlaidas ir kitų šeimos narių priežiūrą  (slaugą), taip pat mokesčius už mokslą, mokslo kainą, pagrindines mokymosi medžiagas ir keliones. Taip pat galite gauti išmokas, kad padengtumėte papildomas pragyvenimo išlaidas ir persikėlimo išlaidas, jei tai yra būtina jūsų išsilavinimui.

 

Papildomos išmokos registruotiems NAV kaip darbo ieškantiems asmenims

Jei turite teisę į pereinamojo laikotarpio išmokas ir esate registruotas NAV kaip darbo ieškantis asmuo, jūs galite gauti vaiko priežiūros išmokas arba išmokas kitų šeimos narių priežiūrai.

 

Papildomos išmokos, jei reikia persikelti ieškant darbo

Jei turite išsikelti iš namų, kad galėtumėte rasti darbą, jums gali būti skiriamos NAV persikėlimo išmokos. Galite gauti persikėlimo išmokas, jei turite teisę gauti pereinamojo laikotarpio išmokas arba per 6 mėnesius nuo to, kai pasibaigs jūsų pereinamojo laikotarpio išmokos.

 

Svarbu apie pereinamojo laikotarpio išmokas

Pereinamojo laikotarpio išmokos suteikiamos ribotam laikotarpiui, jūs naudojate iš išmokų laikotarpio, net jei negaunate pereinamojo laikotarpio išmokų, bet teikiate prašymą ir gaunate papildomos išmokas.

 

Išmokų nutraukimas

Dėl šių priežasčių jūs galite prarasti savo vienišos motinos ar tėvo išmokas per vieną mėnesį:

 • jei išeinate iš darbo.
 • atsisakote priimti darbo pasiūlymą.
 • nesugebate sugrįžti į darbą, kai baigiasi jūsų tėvystės atostogų laikas.
 • atsisakote dalyvauti darbo rinkos schemose /įvertinime arba
 • nedalyvaujate numatytame susitikime su NAV.

Jums suteiktos išmokos bus nutraukiamos tuo laikotarpiu, kai neatitiksite šių sąlygų.

Jei pateikiate neteisingą arba klaidinančią informaciją arba nepateikiate informacijos iš viso, reikalingos jūsų bylai, galite prarasti teisę į tokias išmokas iki 3 mėnesius už pirmą pažeidimą ir iki 6 mėnesių dėl bet kurių pakartotinių pažeidimų per atitinkamą 3 metų laikotarpį.

 

Kaip gauti papildomas išmokas ir paramą mokymuisi

Jums reikia kreiptis dėl papildomų išmokų (vaiko priežiūros, persikėlimo išlaidų, važiavimo/kelionių), pateikiant paraišką internetu iš nav.no.

Paraišką gauti paramą už mokslą rasite „Formos ir paraiškos“. Kai pasirinksite formą, pamatysite, kokius priedus ir dokumentus turite pateikti kartu su savo paraiška. Turite užpildyti visus reikiamus formos laukus ir pateikti visus reikalingus dokumentus.

Kai jūsų prašymas bus apdorotas, gausite raštišką pranešimą apie sprendimą. Žr. svarstymo laiką savo apskrityje.

Jei norite gauti daugiau informacijos ar patarimų kaip pildyti paraišką, galite skambinti NAV, tel.: 55 55 33 33.

 

Keliavimas į ar iš kitų šalių

Jei ketinate išvykti iš šalies ilgesniam laikotarpiui, privalote pranešti apie tai NAV. Jums gali būti suteikta teisė gauti išmokas užsienyje 6 savaitėms (42 dienas) per 12 mėnesių laikotarpį.

Jei sustabdysite mokymąsi arba darbo paiešką dėl išvykimo iš šalies atostogoms / laikino pasilikimo užsienyje, paprastai nebeteksite vienišos motinos / tėvo išmokų.

Informacijoje, pridėtoje prie sprendimo, kurią jums pateikia NAV, taip pat rasite terminus, kurių turite laikytis, jei ketinate persikelti į užsienį.

 

Pranešimas apie pakitimus

Pasikeitimai, tokie kaip pajamų pokyčiai, šeimyninės padėties ir (arba) darbo situacijos/mokymosi pokyčiai (arba, jei planuojate praleisti laiką užsienyje) gali būti svarbūs sumai, gaunamai NAV. Jūs privalote pranešti NAV, kai tik žinote apie bet kurį iš šių pokyčių ar situacijų.

 

Mokėjimai

Papildomų išmokų gavimo datos nenustatytos, nes data priklauso nuo to, kokį priedą gaunate.