Jaunesni nei 18 metų vaikai, kurių priežiūros ir išlaikymo poreikiai gerokai viršija tuos, kuriems taikomos standartinės išmokos, gali gauti didesnes slaugymo išmokas.

Didesnės slaugymo išmokos yra skirtos tam, kad tėvai ar globėjai galėtų rūpintis vaiku iki 18 metų, kuris gyvena namuose ir kurio priežiūros, išlaikymo ir kitos pagalbos poreikiai gerokai viršija tuos, kuriems taikomos standartinės slaugymo išmokos. Galite gauti slaugymo išmokas, net jei vaikas negyvena namuose visą laiką. Jei vaikas gyvena namuose mažiau nei 50 proc. viso laiko, didesnės slaugymo išmokos gali būti sumažintos.

Apskaičiuodama, ar galite gauti didesnes slaugymo išmokas, NAV atsižvelgs į:

  • fizinio ir psichinio funkcinio sutrikimo laipsnį;
  • reikalingas priežiūros ir stebėjimo ribas;
  • stimuliavimo, mokymo ir fizinio aktyvumo poreikį;
  • kokiu mastu priežiūros teikimas riboja globėją.

Pagrindinis lemiamas veiksnys yra asmens, teikiančio globą/priežiūrą, darbo krūvis.

 

Kokie yra išmokų dydžiai?

Didesnės slaugos išmokos yra suteikiamos pagal 2, 3 ar 4 laipsnį.  Slaugos poreikių mastas nustatys reikiamą laipsnį.

Pagrindinės išmokos, slaugymo išmokos, gaunamos didesnės slaugymo išmokos.

Atkreipkite dėmesį, kad jei vaikas gauna slaugymo išmokas ir besirūpinantis, ir prižiūrintis asmuo gauna atlygį už priežiūrą grynaisiais pinigais, savivaldybė gali sumažinti grynųjų pinigų išmokas priežiūrai. Išmokos už priežiūrą grynaisiais pinigais turi būti sumažinamos suma, atitinkančia slaugymo išmokas. Savivaldybė gali reikalauti, kad jūs kreiptumėtės dėl slaugymo išmokų, kol apsvarstysite galimybę skirti grynųjų pinigų išmokas priežiūrai. Vis dėlto jūs vis tiek galite kreiptis dėl išmokų grynaisiais pinigais ir slaugymo išmokų tuo pačiu metu.

Didesnės slaugymo išmokos yra neapmokestinamos.

 

Kaip ilgai galite gauti didesnes slaugymo išmokas?

Didesnės slaugymo išmokos mokamos iki mėnesio, kurį vaikui sukanka 18 metų, imtinai, tačiau vaiko slaugymo ir priežiūros poreikiai gali pasikeisti. Todėl NAV įvertins išmokų poreikį kas 3 metus. Gausite laišką, kuriame bus prašoma pateikti informaciją apie jūsų dabartinę padėtį ir dokumentus, kurių jums reikia išmokoms gauti.

Jei vaikas, kuris gauna slaugymo išmokas mažiausiai tris metus, miršta, tėvai turi teisę išlaikyti slaugymo išmokas dar 3 mėnesius po vaiko mirties pereinamajam laikotarpiui.

 

Kaip teikti paraišką?

Turite pateikti raštišką prašymą dėl didesnių slaugymo išmokų.  Formą rasite skiltyje „Formos ir paraiškos“.

Prašyme turite nurodyti jus gydančio gydytojo ar gydytojo vardą ir gydytojo adresą. NAV surinks reikalingą medicininę informaciją.

Jei turite ataskaitas iš švietimo-psichologinės tarnybos (PPT) ar mokyklos, galite įtraukti jas į savo prašymą.

 

Pranešimas apie pakitimus

Jei pasikeičia priežiūros, slaugymo poreikiai ar šeimyninė padėtis, jei planuojate apsistoti užsienyje – visa tai gali labai paveikti jūsų gaunamas išmokas iš NAV. Todėl jūs turite nedelsdami pranešti apie bet kokius pakeitimus NAV.