Pastaruoju metu dauguma lietuvių gavo ar dar gaus šį laišką dėl išmokų už vaikus pagal ES taisykles. Čia rasite informaciją, kas laiške parašyta.

 

Šiuo laišku jūs esate perspėjamas, kad pradėtas svarstymas dėl jūsų teisės gauti išmokas už vaikus pagal ES susitarimą.

Įstatymo pasikeitimas Lietuvoje.

Mes buvome perspėti apie įstatymo pasikeitimą Lietuvoje nuo 01.01.2018, dėl kurio dauguma Lietuvoje gali gauti išmokas už vaikus.

Dėl šio įstatymo pasikeitimo jūs esate perspėjamas, kad mes perskaičiuosime išmokas už vaikus, remiantis naujais duomenimis iš Lietuvos, ir atsiimsime permokėtą sumą už vaikų išmokas iš būsimų išmokėjimų.

Mes išsiuntėme užklausą į Lietuvą, kad atnaujintume informaciją šioje byloje. Gali užtrukti daug mėnesių, kol gausime atsakymą apie šią užklausą. Jei jūs manote, kad jūs turite teisę gauti išmokas už vaikus iš Lietuvos, prašome jūsų apie tai pasidomėti.

Linkėjimai,

NAV – jūsų geriausias draugas Norvegijoje :))

Apie pasikeitusią tvarką dėl išmokų už vaikus, galite paskaityti čia – „Dėmesio! Nuo 2018 m. sausio 1 d. keisis išmokų už vaikus išmokėjimo Norvegijoje tvarka“

 


 

Dirbu Norvegijoje, šeima gyvena Lietuvoje. Ar galiu gauti išmokas už vaikus? Kokią sumą galiu gauti ir ar galiu susigrąžinti už praėjusį laikotarpį?

Taip, jei jūs auginate vaiką iki 18 metų vaikų, Jūs turite teisę gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd). Nesvarbu, ar vaikas gyvena Norvegijoje, ar Lietuvoje. Išmokas galima susigrąžinti už 3 praėjusius metus, daugiau apie išmokas už vaikus Norvegijoje galite paskaityti čia.

Pilna išmoka už vaikus Norvegijoje yra 1054 NOK per mėnesį už 1 vaiką, bet jei jums priklauso išmoka už vaikus Lietuvoje, norvegiška išmoka bus sumažinta atitinkama suma, kuri jums priklausytų Lietuvoje.


 

Ar galiu gauti išmoką  mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte), jeigu mano šeima gyvena Lietuvoje? Kokią sumą galiu gauti ir ar galiu susigrąžinti už praėjusį laikotarpį?

Jūs galite išmoką mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte), nepriklausomai, ar jūsų šeima gyvena Lietuvoje, ar Norvegijoje. Tačiau, kad gautumėte išmoką, jus turite atitikti tam tikrus reikalavimus. Plačiau apie reikalavimus, skaitykite čia.

Pilna išmokos suma yra 7500 NOK per mėnesį. Išmoką galima susigrąžinti už 3 praėjusius mėnesius, todėl labai svarbu kreiptis laiku.


 

Kokios yra taisyklės gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd) ir išmokas mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte), jei esu darbuotojas iš užsienio? Ar vaikas privalo gyventi Norvegijoje? Kokių dokumentų reikia?

Vaikas gali gyventi arba Norvegijoje, arba Lietuvoje. Pagrindinis reikalavimas, kad abu tėvai turi būti Socialinio draudimo nariai Norvegijoje arba EEE šalyje mažiausiai 5 metus paskutinius. Jeigu buvote socialiniai drausti Lietuvoje, turite pristatyti E104 formą už paskutinius 5 metus. Plačiau apie tai skaitykite čia.


 

Esu vieniša mama. Kokias išmokas galiu gauti?

Jei esate vieniša mama, galite gauti pereinamojo laikotarpio (Overgangsstønad), padidintą išmoką už vaikus (Utvidet barnetrygd), mokymosi (Stønad til skolepenger) ir persikėlimo, susijusio su darbu (Tilleggsstønader) išmokas. Kokios išmokos priklausys jums, galite sužinoti čia.